home opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 contact


Appeasement
 

 

 

 

 

'Het trauma van München' is de titel van een bekend boek van professor Schaper. Het gaat over de conferentie van München in 1938, maar vooral over de gevolgen van de houding van Frankrijk en Engeland in de jaren ten opzichte van Duitsland en over de invloed van deze conferentie op beslissingen van politici in de tijd daarna. Het woord verzoeningspolitiek (appeasement) heeft sinds het jaar 1938 altijd een negatieve klank gehouden.

Frankrijk en Groot-Brittannië kregen achteraf het verwijt dat beide landen zich hard tegen Duitsland hadden moeten opstellen in plaats van zo'n verzoenende houding aan te nemen. Is dat verwijt terecht, daarover gaat dit onderzoek.  In de opdrachten 1 t/m 3 verzamel je informatie die je gebruikt voor het schrijven van een betoog (opdracht 4).

Verdeel als je in groepjes werkt de werkzaamheden per opdracht. Uiteraard bespreek je daarna met elkaar welke informatie je hebt verzameld. 

Opdracht 1    Duitsland bezet het Rijnland in 1936

In 1936 besloot Hitler om het in 1919 gedemilitariseerde Rijnland te bezetten. Ondanks deze grove schending van het Verdrag van Versailles én van het Verdrag van Locarno reageerden Frankrijk en Engeland terughoudend. Het bleef bij scherpe protesten. Hitler heeft later zelf toegegeven dat de bezetting van het Rijnland een riskante onderneming was: "De 48 uur na het binnenmarcheren van het Rijnland zijn de spannendste van mijn leven geweest."

Aan de hand van een aantal Engelstalige opdrachten onderzoek je de houding van Engeland t.a.v. deze bezetting. Lees eventueel eerst de Nederlandstalige informatie op: De bezetting van het Rijnland (1936).

Ga naar opdracht 1

Opdracht 2    Het verdrag van München, 1938

In Tsjechoslowakije woonden ongeveer drie en een half miljoen Duitsers, de zogenaamde Sudeten-Duitsers. De economische crisis van 1929 had deze groep extra hard getroffen. Toenemende spanningen tussen de Duitse minderheid en de Tsjechische regering waren het gevolg. Hitler speelde hier handig op in. Op 28 maart 1938 gaf hij de leider van de Sudetendeutsche Partei, Konrad Henlein, de opdracht om de eisen van de Duitse minderheid aan de Tsjechische regering steeds verder op te schroeven. Tegelijkertijd begonnen de nazi's een propagandacampagne waarin de Sudetenduitsers werden afgespiegeld als slachtoffers van de Tsjechische onderdrukking. De spanningen tussen Berlijn en Praag liepen in de zomer van 1938 steeds hoger op.

In september 1938 kwam de Engelse premier Chamberlain naar Duitsland in een laatste poging om het Tsjechisch-Duitse conflict te bezweren

In de tweede opdracht ga je aan de hand van een aantal Engelstalige opdrachten onderzoeken welke houding Chamberlain aannam tegenover de Duitse eis om het Sudentenland in te namen. 

Ga naar opdracht 2

Opdracht 3    Appeasement

In een artikel over Hitler en Chamberlain betoogt Alex Koster dat de regeringen van Frankrijk en Engeland eigenlijk geen andere keus hadden dan een politiek van verzoening te volgen.

Ga naar opdracht 3

Sites

 

 

Copyright © 2012 Albert van der Kaap