home inleiding opdracht werkwijze havo werkwijze vwo bronnen beoordeling reflectie docent


De Bataafse mythe
 

Bron 1
Bron 2
Bron 3
Bron 4

Opdrachten vwo

In verschillende periodes in de geschiedenis van ons land werd de opstand van de Bataven aan de inwoners van ons land ten voorbeeld werd gesteld. Soms ook stond deze periode om een andere reden in de belangstelling.

Opdracht 1

Bedenk in welke periodes van de geschiedenis van ons land de opstand van de Bataven aan de inwoners van ons land ten voorbeeld werd gesteld.

Doe het zo:

  • noem twee periodes en

  • geef voor elke periode aan waarom de Bataafse opstand juist toen aan de inwoners van ons land ten voorbeeld werd gesteld.

Opdracht 2

In 1648, het jaar dat met de Vrede van Munster een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog, werd in Amsterdam begonnen met de bouw van een nieuw stadhuis, het tegenwoordige Paleis op de Dam. Er werd veel geld voor uitgetrokken om er een indrukwekkend bouwwerk van te maken.

Rembrandt maakte voor dit stadhuis zijn beroemde schilderij de 'De samenzwering van de Batavieren in het Schakerbos' met de eenogige Julius Civilis, ook wel bekend als Claudius Civilis. Het doek is in 1662 in het stadhuis geplaatst, maar het werd vervolgens weer verwijderd.

  1. Waarom zou het gemeentebestuur voor dit onderwerp hebben gekozen?

  2. Bedenk een reden waarom men het schilderij na enige tijd toch weer heeft verwijderd?  

Opdracht 3

Bestudeer bron 3 en bron 4.

Beredeneer waarom zowel een nationaal-socialist als een gevangen van kamp Westerbork zich aan de opstand van de Bataven kon spiegelen.