home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De moord op Bonifatius
 

 
De beoordeling

Bij de beoordeling zal de docent erop letten of je alle aanwijzingen hebt opgevolgd en of je op overtuigende wijze, met argumenten onderbouwd antwoord hebt gegeven op de vraag.

 

Niveau  1

Niveau 2 

Niveau  3 

Niveau 4

Score

is het criterium schema ingevuld?

het schema is nauwelijks ingevuld

het schema is onvoldoende ingevuld

het schema is redelijk goed ingevuld

het schema is  volledig ingevuld (voor zover mogelijk)

 

is de moord op Bonifatius een belangrijke historische gebeurtenis?

 

De leerling heeft zijn mening of de moord op Bonifatius wel of niet een belangrijke historische gebeurtenis was niet of nauwelijks onderbouwd.

De leerling heeft zijn mening of de moord op Bonifatius wel of niet een belangrijke historische gebeurtenis was zwak tot matig onderbouwd De leerling heeft zijn mening of de moord op Bonifatius wel of niet een belangrijke historische gebeurtenis was redelijk De leerling heeft zijn mening of de moord op Bonifatius wel of niet een belangrijke historische gebeurtenis was goed tot uitstekend onderbouwd.

 

relatie bron 7 met de vraag naar het belang van de moord op Bonifatius

De leerling heeft geen duidelijke of overtuigende relatie kunnen leggen tussen beide gegevens

De leerling heeft een oppervlakkige  relatie kunnen leggen tussen beide gegevens

De leerling heeft afdoende een relatie kunnen leggen tussen beide gegevens

De leerling heeft een overtuigende relatie kunnen leggen tussen beide gegevens