home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De moord op Bonifatius
 

Bron 1
Bron 2
Bron 3
Bron 4
Bron 5
Bron 6
Bron 7

De werkwijze

Je onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel ga je onderzoeken of Bonifatius een persoon van historisch belang is. In het tweede deel ga je na in hoeverre de moord op Bonifatius belangrijk is voor onze kennis van de kerstening van Europa.

Als je een begrip niet kent, kijk dan eens op deze begrippenlijst.


Deel 1

'Bonifatius werd, direct na zijn dood, als martelaar heilig verklaard. Op 11 juni 1874 verklaarde paus Pius IX de sterfdag van Bonifatius op 5 juni tot een wereldwijde feestdag.'

Stap 1

Maak met behulp van bron 1 en 2 duidelijk waarom Bonifatius voor de katholieke kerk zo'n belangrijke persoon is.

Stap 2

Je gaat nu beoordelen of jij ook vindt dat Bonifatius een persoon van historisch belang is. Dat doe je door eerst dit word schema, voor zover mogelijk, in te vullen. Gebruik de bronnen 1 t/m 6 (zie linkerkolom). Gebruik de criteria onderaan deze pagina.

Als je voor een criterium geen bewijs hebt gevonden, zet je in de betreffende klom 'geen gegevens gevonden'.

Stap 3

Geef nu kort weer of jij Bonifatius een belangrijke historische persoon vindt en waarom.

Deel 2 

In hoeverre is de moord op Bonifatius belangrijk voor onderzoek naar de kerstening van Nederland?

Stap 1

Onderzoek aan de hand van de bronnen 3 t/m 6 door wie Bonifatius is vermoord en waarom.

Stap 2

Levert volgens jou de moord op Bonifatius belangrijke gegevens op voor onderzoek naar de kerstening van Nederland? Met andere woorden: is de moord op Bonifatius voor historici een belangrijke gebeurtenis? Licht je antwoord toe.

Stap 3

Maak tenslotte duidelijk wat bron 7 te maken heeft met de vraag naar het belang van de moord op Bonifatius.


Criteria

Personen

1.  Tijd

 • hoe belangrijk vinden tijdgenoten (het werk van) de persoon
 • hoe belangrijk vindt men (het werk van) de persoon in de loop van de tijd
 • hoe belangrijk is (het werk van) de persoon voor het heden
 • hoe belangrijk is (het werk van) de persoon voor de toekomst

2.  Kwantiteit

 • hoe lang heeft (het werk van) de persoon effect gehad op de samenleving

3.  Kwaliteit

 • wat was de impact van (het werk van) de persoon op korte en lange termijn
 • heeft (het werk van) de persoon geleid tot (ingrijpende) veranderingen in de samenleving
 • in hoeverre geeft (het werk van) de persoon zicht op/ was de gebeurtenis belangrijk voor andere ontwikkelingen
 • in hoeverre heeft (het werk van) de persoon de ideeŽn of het leven van veel mensen verbeterd of verslechterd
 • in hoeverre is de persoon een voorbeeld geweest voor anderen

Gebeurtenissen en ontwikkelingen

1.  Tijd

 • hoe belangrijk vinden tijdgenoten de gebeurtenis of ontwikkeling
 • hoe belangrijk vindt men in de loop van de tijd de gebeurtenis of ontwikkeling
 • hoe belangrijk is de gebeurtenis of ontwikkeling voor het heden
 • hoe belangrijk is de gebeurtenis of ontwikkeling voor de toekomst

2.  Kwantiteit

 • hoeveel mensen zijn betrokken bij de gebeurtenis of ontwikkeling
 • hoe lang heeft de gebeurtenis effect gehad op de samenleving

3.  Kwaliteit

 • wat was de impact van de gebeurtenis op korte en lange termijn
 • heeft de gebeurtenis invloed gehad op andere ontwikkelingen
 • heeft de gebeurtenis geleid tot (ingrijpende) veranderingen in de samenleving
 • in hoeverre was de gebeurtenis een keerpunt/mijlpaal in de geschiedenis