home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Kunst voor de massa

 

El Lissitzky, ‘Sla de witten met de rode wig’, 1919-1920

toelichting

In 1919 werd Vladimir Tatlin (1885-1953), door IZO gevraagd een voorstel te doen voor een monument voor de revolutie. Hij diende een voorstel in voor een Monument voor de Derde Internationale (Talin's Toren). De toren moest hoger worden dan de Eiffel toren, het symbool van het kapitalisme. Het monument werd nooit gebouwd, maar is wel als animatie te bekijken..

Zie ook: http://www.discovery.mala.bc.ca/web/chockza/07.html