home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Digitale Vakdidactiek Geschiedenis
 

 Inleiding
 Digitale Didactiek
 3.1 Inleiding
 3.2 Beamer en Smartboard
 Informatievaardigheden
 5.1 Inleiding
 5.2 Webquests
 5.3 Wiki's
 5.4 Eigen leerstof
 5.5 Publiceren
 5.5.1 Website
 5.5.2 Storytelling
 Elo
 7.1 Speelfilms
 7.2 Filmmateriaal
 7.3 DVD's
 7.4 Praktische Opdracht
 8.1 Weblogs

 

 

 

 

 

 

Ik zoek niet, ik vind.

'Zoeken, dat is het uitgaan van het oude in een willen vinden van het al bekende in het nieuwe.

'Vinden', dat is het volledig nieuwe, ook in de beweging.

Alle wegen zijn open, en wat gevonden wordt is onbekend. Het is een waagstuk, een heilig avontuur. Het ongewisse van zulke waagstukken kunnen eigenlijk alleen diegenen op zich nemen die zich geborgen weten in ongeborgenheid, die in het ongewisse raken en geen leiding ervaren, die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare ster en zich door hogere doelen laten leiden, in plaats van in de beperking en de begrenzing van het menszijn het doel te bepalen.

Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht, voor iedere nieuwe beleving, zowel uiterlijk als innerlijk, dat is het wezenlijke van de moderne mens, die in alle angst voor het loslaten, toch de genade ervaart van het gehouden zijn aan de openbaring van nieuwe mogelijkheden.

Pablo Picasso

'Wanneer iemand zoekt, zei Siddharta, dan kan het licht gebeuren dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij zichzelf niet toestaat om iets te vinden, verblind is omdat hij alleen maar aan datgene denkt waarnaar hij op zoek is, omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is. Zoeken betekent: een doel hebben. Vinden daarentegen: vrij zij, open staan, geen doel hebben. U, eerwaarde, bent misschien inderdaad een zoeker, want terwijl u uw doel nastreeft, ziet u veel over het hoofd van wat zich dicht onder uw ogen ophoudt.'

Siddhartha, Hermann Hesse

 

 

Copyright 2006 Albert van der Kaap