Artikelen      Histoforum      Lesmateriaal      Community      Vaklokaal 

Tijdvakkendossier

Van je docent hoor je of je de canon opdracht of de opdracht ijdvakken in beeld moet maken.

Een geschiedeniscanon 

Samen met de andere leerlingen van de klas maak je een geschiedenscanon. Deze geschiedeniscanon bestaat per tijdvak uit maximaal tien items.

Doe het zo:

 • Bedenk samen met een klasgenoot een item (een gebeurtenis, een ontwikkeling of een persoon) die volgens jullie zeker een plaats moet krijgen in een tijdvak.

 • Schrijf over dit item een bondige, heldere en duidelijke tekst waarin duidelijk wordt waarom dit item een plaats moet krijgen in de canon.

 • Zoek bij het item minimaal twee afbeeldingen die een goede illustratie vormen van het item. Schrijf een korte duidelijke toelichting bij de afbeelding

 • Zoek bij het item een kaartje dat voor de bezoeker van de website duidelijk maakt waar het item zich afspeelt of zoek een afbeelding van een kunstwerk dat past bij het item. Maak in een korte toelichting duidelijk waraom dit kunstwerk goed bij het item past.

 • Je mag ook een link naar een toepasselijk filmpje opnemen.

Nadat alle leerlingen in groepjes items voor de canon hebben gemaakt kiest de docent de (maximaal) tien items die hij het meest kenmerkend vindt voor het tijdvak.

Vervolgens bekijken jullie elkaars items en beoordelen elk item met een cijfer van één tot vijf. Het item met de hoogste beoordeling komt vervolgens bovenaan te staan.

Extra opdracht

Schrijf een reactie op twee canon items. Kies voor een of meer van de volgende drie mogelijkheden:

 • Bedenk een of meer vragen waarop de schrijver van het item volgens jou antwoord zou moeten geven om een aspect van het item te verduidelijken of  te verhelderen

 • Geef advies op welk punt/welke punten het item verbeterd kan/moet worden

 • Geef commentaar op de keuze van kaarten, afbeeldingen, filmpjes. Maak duidelijk waarom je  deze keuze goed vindt of waarom niet.

Verbeter tenslotte op basis van het commentaar van een of meer medeleerlingen jouw item.

Tijdvakken in beeld 

Samen met een medeleerling breng je een kenmerkend aspect van een tijdvak in beeld. (Klik hier voor de kenmerkende aspecten)

Doe het zo:

 • Geef een heldere, duidelijke beschrijving van het kenmerkende aspect
 • Plaats het kenmerkend aspect met een kaartje in de ruimte. Schrijf onder het kaartje een toelichting.
 • Zoek minstens twee afbeeldingen die het kenmerkend aspect illustereren. Geef van elke afbeelding aan waarom deze een goed illustratie van het aspect is.
 • Zoek een afbeelding van een persoon die bij uitstek past bij het kenmerkend aspect en licht toe waarom je dat vindt.
 • Plaats een afbeelding van een kunstwerk, voorwerp of literair werk dat past bij het kenmerkend aspect en licht je keuze toe.
 • Voeg (zo mogelijk) een kort filmpje toe en schrijf een korte introductie op het filmpje.

Schrijf een reactie op een beschrijving van een kenmerkende aspect (zijnde niet jouw kenmerkend aspect). Kies voor een of meer van de volgende drie mogelijkheden:

 • Bedenk een of meer vragen waarop de schrijver van het item volgens jou antwoord zou moeten geven om een aspect van het item te verduidelijken of  te verhelderen

 • Geef advies op welk punt/welke punten het item verbeterd kan/moet worden

 • Geef commentaar op de keuze van kaarten, afbeeldingen, filmpjes. Maak duidelijk waarom je  deze keuze goed vindt of waarom niet.

Verbeter tenslotte op basis van het commentaar van een of meer medeleerlingen jouw beschrijving. 

 

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009