home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Hunebedden
 

 

In 1660 schrijft Johan Piccardt over hunebedden:

Het zijn "steenhopen gebouwd door grouwsamen barbarische en wreede reusen, huynen, giganten".

Van al deze namen bleef het woord 'Huynen' hangen. In 1685 noemde Titia Brongersma deze steenhopen voor het eerst 'Hunebed'.