Nederland

Algemeen

Overzicht Vaderlandse Geschiedenis

Tijdbalk van de geschiedenis van Nederland
In wording

Links naar sites met bronnen over de Nederlandse geschiedenis 
Vroeg moderne geschiedenis

Links naar sites met bronnen over de Nederlandse geschiedenis
Zeventiende en achttiende eeuw

Links naar sites met bronnen over de Nederlandse geschiedenis
Twintigste eeuw

Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis
Een site van de Katholieke Universiteit Nijmegen, die wordt beheerd door de Vereniging van Geschiedenis Studenten

Sites voor de geschiedenis van Nederland
Klik op sitemap.

Terugblik
Beknopt historisch overzicht per jaar met de nadruk op de twintigste eeuw

Geschiedenisplaten van Isings

Jeugdsentiment

Historische kaarten

Geschiedenis van het Nederlands

De Nederlandse Sontregisters

Online cultuur en kunst zoeker
De eerste online cultuur en kunst zoeker van Nederland! In deze testversie informatie over: alle Nederlandse musea, bezoekerscentra, tuinen ed.; veel archeologische en cultuurhistorische monumenten en bijbehorende tochten; bijna 200 exposities. Je vindt ook alles over de 450 musea die niet op internet staan.

Kleioscoop
Nederlandstalig historisch overzicht en naslagwerk met foto's. Deze site is in ontwikkeling. Met afdeling over Nederland. 

Primaire bronnen
Een site met primaire historische bronnen voor een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland.

Geschiedenis en politiek
Een overzicht van de geschiedenis van Belgi� vanaf de prehistorie en daarmee dus gedeeltelijk ook van de geschiedenis van Nederland.

Absolute Facts
Een site met (korte) informatie over gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis.

Geschiedenis van de Kartografie
Website van de werkgroep geschiedenis van de kartografie

Dutch Royal Genealogy

Geschiedenis van de monarchie

Het huis van Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis

Grafkelders van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft
Pagina van Trouw

Grafkelders van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft
Animatie van de NOS

Geschiedenis van Nederland in jaartallen
Een overzicht van de geschiedenis van Nederland aan de hand van onderscheidenlijk de graven van Holland, de stadhouders van de Nederlanden en de koningen van Nederland met per vorst een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn of haar regeringsperiode)

Rulers of the world
This site contains lists of heads of state and heads of government (and, in certain cases, de facto leaders not occupying either of those formal positions) of all countries and territories, going back to about 1700 in most cases. Also included are the subdivisions of various countries (the links are at the bottom of the respective country entries), as well as a selection of international organizations. Recent foreign ministers of all countries are listed separately

Nederlands-Indi�

Begrippenlijst Nederlands-Indi� 
Een site met uitleg van zo'n 700 begrippen, alfabetisch gerangschikt.

Links betreffende de geschiedenis van Indonesi�

Geschiedenis van de Nederlandse strip

Geschiedenis van de Nederlandse omroep

De Rode Droom; een eeuw sociaal-democratie in Nederland
Een site gemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling.

Beknopte geschiedenis van het Nederlands katholicisme

Spoorwegnet in Nederland 1

Spoorwegnet in Nederland 2

Kastelen start pagina

Kastelen in Nederland
Korte beschrijvingen van kastelen in Nederland

Kastelen in Overijssel

Forten Info
Site met informatie over forten in vooral Nederland en Belgi�

De stelling van Amsterdam

De stelling van Honswijk

Slot Loevestein

Munten uit de Zuidelijke Nederlanden

De geschiedenis van Nederland in kinder-en jeugdboeken
Een overzicht van historische jeugdromans met periode aanduiding.

Veenkoloniaal museum

Een slavenreis
Hoe verliep een slavenreis? Hoe voelde het om als slaaf op een slavenschip te zitten? Hoe was het om verhandeld te worden? Hoe was het om als slaaf te leven? Maak nu de slavenreis om daar achter te komen.

Slavenhandel

Geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Prenten over Nederlands-Indi�

De brieven van Vincent van Gogh

[naar boven]

Prehistorie en Oudheid

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek

Stichting voor de Nederlandse Archeologie
Site met o.a. informatie over archeologie studeren in Nederland

Archeos
Site over archeologie in Nederland 

Hunebedden
Er zijn op het internet niet veel sites over hunebedden te vinden. Maar deze site biedt iedereen die iets over hunebedden wil weten een schat aan Nederlandstalige informatie.

Romeinen in Nederland

Romeinen in Limburg

Thermenmuseum

Maastricht
Een foto met beschrijving van een maquette van het Romeinse Maastricht.

Arch Net
Een virtuele bibliotheek voor de archeologie.

Archeologie Online
Een site met als doel het stimuleren van electronische informatie uitwisseling tussen Nederlandse archeologen onderling en met het grote publiek.

Legio X Gemina

[naar boven]

Middeleeuwen

Nederland in de Middeleeuwen

Feodalisme

Verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden

De ware geschiedenis van de Lage Landen tussen 200 en 1200

De Graafschap in de middeleeuwen

De graven van Holland

Beierse Huis in Holland

Jacoba van Beieren

Floris V

Arnould de Cupere
Een 13e eeuwse ridder in dienst van de graven van Holland en Zeeland

Slag bij Ane

Brugs Missaal

Kastelen in Nederland
Overzicht van Nederlandse Middeleeuwse kastelen

[naar boven]

VOC

VOC kenniscentrum
Prima Nederlandstalige site over de VOC, met informatie over de oprichting, de verschillende kamers,de schepen, de gewesten, de VOC over zee,  kaarten, de producten waarin gehandeld werd en diverse andere thema's. Een aanrader. 

Virtueel museum over de VOC
Op de derde verdieping van dit Nederlandstalige museum voor jongeren vind je de afdeling over de VOC. Een speurtocht door dit fraai vorm gegeven museum levert veel informatie op over allerlei aspecten van de VOC. 

Batavia, een virtuele factorij van de VOC
Informatieve site over de VOC, nog in aanbouw.

De VOC

Viering 400 jaar VOC 

VOC op Texel
Met links.

VOC Historical Society
Australische site over de VOC in relatie tot de geschiedenis van Australi�.

Artikelen over de VOC

The VOC: A 17th century Dutch Trading Giant
Een site gemaakt door leerlingen in het kader van de Thinkquest 2000 competitie.

VOC-schip de Amsterdam
Op de site van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam staat o.a. informatie over het VOC-schip de Amsterdam.

De dramatische reis van het VOC retourschip Batavia en de heldhaftige rol van Wiebe Hayes uit Winschoten

VOC Shipwrecks

Uitgevaren voor de kamers
U kunt hier zoeken in een database met gegevens over de opvarenden van de schepen die tussen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken naar de Oost. De informatie is afkomstig uit de scheepssoldijboeken

De Batavia

De Duyfken 1

De Duyfken 2
Site van de de Duyfken replica foundation

VOC bronnenmateriaal

Nederlanders in Azi�
Een site met o.a. informatie over Nederlanders in Taiwan en Korea in de tijd van de VOC. Op deze site ook een interessante verzameling links naar sites over de VOC.

VOC links

VOC Links 2

Meer VOC links

Nog meer VOC links

En nog meer links


[naar boven]

 

1500-1900

Chronologisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis 1648-1940

De republiek 1587-1648

Neutraal Moresnet 1816-1919

Emblematiek in de 17e eeuw

Ontdekkingsreizen
Een site met een geweldige hoeveelheid links naar sites over ontdekkingstochten.

The set sail from Holland
Een Australische site met informatie (links) over schepen en kapiteins die van de Nederlanden naar Australi� voeren.

Dutch colonial history

Het Rembrandthuis
Op de site vindt u veel informatie over Rembrandts leven en werk. Ook kunt u
een virtuele wandeling maken met hotspots door het voormalige woonhuis van
Rembrandt. U kunt zien hoe verf werd gemaakt in Rembrandts tijd of hoe een
ets wordt gemaakt.

De opstand

Een site van de universiteit van Leiden over de opstand van de Nederlanden tegen Spanje.

De Nederlandse opstand

The revolt of the Spanish Netherlands

De Unie van Utrecht

Slag bij Nieuwpoort

Filips II

Filips II 2

Filips II in citaten geportretteerd

Acte van afzwering Filips II

Filips II doet Willem van Oranje in de ban 

Onafhankelijkheidsverklaring 1581

The Dutch Sea Beggars
Een kort artikel over de Watergeuzen.

Moordenaar Willem van Oranje werd vereerd als held

Kaart van Nederland 1559-1609

De Armada

De Armada 2

Maurits
Site naar aanleiding van een tentoonstelling over prins Maurits

Dutch Republic History Site

Van Revolutie tot Rusthuis
Digitale expositie van de archiefdiensten in de IJsselsteden Zutphen, Zwolle en Kampen over de geschiedenis van Nederland tussen 1780 en 1830.

Het Menselyk Bedrijf van Johannes en Caspaares Luiken 1694

The Dutch Emigration Homepage
Anders dan de titel doet vermoeden is dit een prachtige Nederlandstalige site over emigranten naar de V.S.

Geschiedenis van de Nederlandse emigratie naar America

ARA
Een site van het Algemeen Rijksarchief (ARA) gericht op het examenonderwerp 'Nederland 1880-1919'. Leerlingen krijgen vragen voorgeschoteld bij zeven bronnensets, over de emancipatie van arbeiders en vrouwen, de overheidszorg en bij het gezin.

Geschiedenis van het huis te Wedde

De Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling Amsterdam 1883

De WIC

Jansonius map of the Netherlands 1658

De Vyerighe Colom
Kaarten van Nederland

1672: het rampjaar
Een onderzoeksproject over een pamflet van een student aan de universiteit van Utrecht.

Pieter Stuyvesant Project
Een site over de Nederlandse kolonisatie in Amerika.

Herman Willem Daendels (1762-1818) en het Bataafse Legioen

De negentiende eeuw van Jacob van Lennep
Deze website over de negentiende eeuwse schrijver Jacob van Lennep schetst een kleurrijk beeld van het Nederland van voor de industri�le revolutie in woord, beeld en geluid. Het centrale thema is de verbinding die door Geert Mak wordt gelegd tussen het reisverslag van de voettocht door Nederland die Van Lennep in 1823 maakte en het heden.

De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door de Commissie van Defensie te Woerden in 1787.

Geschiedenis van de spoorwegen in Nederland
Prachtige, informatieve site

Spoorwegnet in Nederland 2

Geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerken

De geschiedenis van Joden in Groningen

Aan het volk van Nederland
De tekst van dit pamflet van Johan Derk van de Capellen tot den Pol uit 1781

Thorbecke

Artikelen over de Twentse textielfamilie Blijdenstein

150 affiches over Nederland in de 19e en 20e eeuw

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden

Het politieke leven van Herman Gorter

Van Gogh in Etten

Volkstelling van 1899

Vrij in Suriname

De website �Vrij in Suriname� bevat persoons- en familiegegevens van vrijgelaten Surinaamse slaven en vrije zwarten in Suriname. Deze site fungeert als platform voor verschillende databases. Op dit moment zijn dit er twee:

Getracht wordt om in 2003 een database Surinaamse manumissies 1800 � 1831 en een database Zwarte soldaten aan dit platform toe te voegen.

[naar boven]

Twintigste Eeuw

Nederland en de vrede van Versailles

De rode droom, een eeuw sociaal-democratie in Nederland

Geschiedenis van de spoorwegen in Nederland
Prachtige, informatieve site

Spoorwegnet in Nederland 2

De geschiedenis van Joden in Groningen

NSB 1931-1945

Anton Mussert and the Dutch Nazi Party

Anton Mussert als uitgever en andere artikelen

Hannie Schaft

Rijkswerkkamp Twilhaar

Tuindorp 't Lansink in Hengelo

Hendrikus Colijn

Hendrik Colijn

Kabinetten Colijn

Herwaardering voor Hendrik Colijn

Geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Drees 1

Drees 2

Fr� Meis

Foto's en documenten van Joop Westerhof
Joop Westerhof vertrok op 13 mei 1947 als dienstplichtig militair op de Volendam; naar Nederlands-Indi�. Na een korte periode in Surabaya werd hij in december 1947 overgeplaatst naar Malang, waar hij als verpleger werkzaam was in het militair hospitaal Soekoen te Malang X-Brigade 34ste Hulpverbandplaats. In die tijd ging hij ook vele malen als verpleger mee met de militaire colonnes. Na een verblijf op Madura keerde hij in maart 1950 terug naar Ulft in Nederland. De collectie van meer dan dertienhonderd foto's die de heer Westerhof maakte gedurende zijn diensttijd is aangevuld met documenten met berichten over de Nederlandse militaire troepen in Nederlands-Indi�.

Jongerencultuur

Psychedelische middelen in de jaren zestig

De Puch-story

1966 en verder

Geschiedenis van de Nederlandse popmuziek
Met o.a. geluidsfragmenten

De Provo's

Sixties
Hoewel deze site niet over Nederland gaat is hij wel bruikbaar om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld mode en kleding in de sixties

The sixties pop diary
Hoewel deze site niet over Nederland gaat is hij wel bruikbaar om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld mode, kleding en muziek in de sixties

British popculture in the sixties

Jaren zestig 1

Jaren zestig 2

Jaren zestig 3

Terugblik 1960-1969

tentoonstelling jaren zestig

Krantenartikelen over de nozem periode in Amsterdam


[naar boven]

Tweede Wereldoorlog

A forgotten chapter: Holland under the Third Reich

Anne Frank
Waarschijnlijk de beste site om mee te beginnen als je informatie zoekt over het leven van Anne Frank. Deze site geeft namelijk zeer veel verwijzingen.

Anne Frank
Een site van het Anne Frank-museum, waar met dagboekfragmenten en foto's het levensverhaal van Anne Frank wordt verteld.

Anne Frank Online
Een Amerikaanse site over het leven van Anne Frank met een tijdbalk, een levensgeschiedenis en fragmenten uit haar dagboek.

Anne Frank in the world, 1929-1945

Hannie Schaft
Hannie Schaft, het meisje met het rode haar, is de bekendste Nederlandse verzetsstrijdster. Aan het einde van de oorlog werd ze door de Duitse bezetters opgepakt en kort daarna vermoord. Op deze site haar verhaal.

De Joodsche Raad in Enschede
Gedurende de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland een door de nazi's opgezet netwerk van Joodse Raden waarin vooraanstaande joden zitting hadden. Vanuit een aantal grote steden werd door deze raden een groot deel van de anti-joodse maatregelen uitgevoerd. De Joodse Raad in Enschede pleegde wel verzet, en met resultaat. Over hen in het bijzonder en deze donkere periode in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen gaat deze website.

Het oorlogsverhaal van Wendel Meyer

De Februaristaking

De Februaristaking 2

Tweede Wereldoorlog en het verzet
Korte beschrijvingen van verzetsdaden in Nederland. Bijvoorbeeld de overval op de gevangenis in Leeuwarden en het bevrijding van Frits de Zwerver.

Protest als verzet in W.O.II
Een site over het verzet in Heerlen, gemaakt door leerlingen van het Sintermeertencollege in die plaats.

Nederlanders in de Waffen SS
Op deze site over Nederlanders die dienden  in de Duitse Waffen SS ook informatie over de SS, de Waffen SS en de NSB.

Nederland in de Tweede Wereldoorlog
Een Thinkquest site

Nederland in de oorlog
Een site van het verzetsmuseum in Amsterdam

De Jodenvervolging in Nederland
Kort artikel

Illegale Oranjebode

Illegale Trouw

Het illegale Parool
Het Parool in de jaren 1940-1945. Het gaat hier om gescande pagina's. Omzetten naar tekstpagina's met OCR was vanwege de matige tot slechte kwaliteit van de originelen niet mogelijk.

Comit� 4 en 5 mei

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Documentatiegroep '40-'45

Dutch Nazi Collaboration 1940-1945
Een kandidaatsscriptie (BA) van Alex Koster

In het land van de bezetter
Een gereconstrueerd verslag van twee jaar gedwongen arbeid tijdens de tweede wereldoorlog

De Grebbelinie
Zeer uitgebriede en informatieve site over de Grebbelinie, met niet alleen informatie over de geschiedenis van de Grebbelinie en veel kaarten, maar ook een beschrijving van de meidagen in 1940.

Nederland tijdens de oorlog
Een site van de pabo Edith Stein.

Operatie Market Garden

Slag om Arnhem
Animatie van de slag om Arnhem

Warfact
Een Nederlandstalige site met informatie over verschillende aspecten van de Tweede Wereldoorlog. O.a. ook over Nederland in de oorlog. 

The why and how, a valid question
Een beschouwing over de jodenvervolging in Nederland

Anton Mussert 1
Nederlandstalige biografie

Anton Mussert 2

Anton Mussert 3
Korte Nederlandstalige biografie

Anton Mussert and the Dutch Nazi Party

Anton Mussert als uitgever en andere artikelen

NSB

[naar boven]


Genealogie

Stamboom surfpagina

Gensurf

Genealogische informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging

Dynamic Family Tree

Genealogie Pagina

Stamboom maken
Je hebt een stamboom en wilt die graag on-line zetten. Deze site helpt je daarbij en doet ook suggesties voor het geval je nog met een stamboom moet beginnen.

Genealogie: 3bhistorie

SWINX Genealogie

Geneaknowhow

Genealogie van de Oranjes
Deze site biedt niet alle een genealogie van de Oranjes, maar ook van de graven van Holland tussen 800-1500 en van de heren van Strijen en Putten.

Mad Monarchs
Een site met informatie over allerlei 'merkwaardige' vorsten en prinsen. Voor de lage landen zijn dit kroonprins Alexander uit de negentiende eeuw, Amalia van Oranje-Nassau uit de achttiende eeuw en Charlotte van Belgi�. Verder aandacht voor Romeinse keizers en vorsten uit een groot aantal landen.  

[naar boven]

Provincies

Drente

Drents foto archief
Zoeken in duizenden historische foto's uit de provincie Drente. Helaas is het formaat van de foto's wat aan de kleine kant. Weliswaar kunnen ze worden vergroot, maar dat gaat duidelijk ten koste van de kwaliteit.

Friesland

Geschiedenis van Friesland 
Links

Beeldbank Leeuwarden  
Deze site  biedt toegang tot duizenden foto's over Historische Leeuwarden en de directe omgeving. 

Gelderland

Geschiedenis van Gelderland

Utrecht

Geschiedenis van het Gooi

Groningen

Groningse Borgen

Groningen in Beeld
Deze site bevat 235 foto's van Stad en Ommeland van 1880 tot de 70-er jaren van de 20e eeuw.

Overijssel

Geschiedenis van de havezathe Twickel
Afstammingsreeks

Noord-Brabant

Forten en vestingen in Noord-Brabant

[naar boven]

Steden

Geschiedenis van Den Haag

De geschiedenis van Nijmegen

De geschiedenis van Arnhem

Geschiedenis van Deventer

Geschiedenis van de Graafschap 

Een geschiedenis van Amsterdam

Geschiedenis van Groningen 1

Geschiedenis van Groningen 2

Geschiedenis van Den Helder

Stadboek van Almelo

Archeologie in Oldenzaal

Geschiedenis van het huis Almelo
Afstammingsreeks

Een stoere stad: compendium van de stadsgeschiedenis van Groningen

Geschiedenis van Roermond

Geschiedenis van Den Haag

Het collectieve geheugen van Gieten

Vereniging oud Hoorn

Textielfamilie Blijdenstein

Hanze en Zwolle

Zwolle en omgeving in prenten

Geschiedenis van Den Haag
Site van het gemeentearchief in Den Haag

Vestingstad Grave

[naar boven]


� 2000-2004 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.