home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Koude Oorlog

een webquest over de Koude Oorlog
 

 
"I don't know how man will fight World War III, but I do know how they will fight World War IV : with sticks and stones."

Albert Einstein