home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Alphons AriŽns
 

 

 

 

 

In 2001 is het honderd jaar geleden dat Alphons AriŽns als kapelaan Enschede verliet. De gemeente Enschede ziet hierin aanleiding om een monument voor hem op te richten. De opdracht voor het monument gaat naar jou en een medeleerling. 

De gemeente heeft in de opdracht de volgende eisen gesteld: 

Opdracht 1

Het ontwerp moet vergezeld gaan van een perbericht waarin de ontwerpers aangeven waarin de betekenis ligt van AriŽns voor de stad Enschede. (ongeveer twee A4-tjes)

Opdracht 2

De ontwerpers moeten een voordracht maken voor de plaats van het monument. Zij moeten drie plaatsen aangeven waar volgens hen het monument geplaatst zou kunnen worden. Zij plaatsen deze plaatsen in volgorde van wenselijkheid en beschrijven waarom zij voor deze plaatsen hebben gekozen en zij motiveren hun volgorde. (een a twee A4-tjes)

Opdracht 3

De ontwerpers maken een schets van het monument (of een maquette) en schrijven een toelichting op het ontwerp, waarin zij uitleggen wat het monument voorstelt en waarom zij voor dit monument hebben gekozen (een a twee A4-tjes)

Beoordelingsmodel

Onderdelen Punten
Betekenis van AriŽns voor Enschede 30
Gekozen plaats voor het monument 20
Het ontwerp 30
Toelichting op het ontwerp 20
Totaal 100

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap