home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


De twintigste eeuw in foto's en spotprenten
 

 

 

 

 

Opdracht

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de twintigste eeuw zijn op allerlei manieren vastgelegd. Een daarvan is door middel van foto's en spotprenten. In deze praktische opdracht maak je, in groepjes van vier leerlingen,  uit het grote aanbod een selectie van minimaal 25 en maximaal 40 foto's of spotprenten die volgens jullie het meest treffend de belangrijkste gebeurtenissen of ontwikkelingen van de twintigste eeuw in beeld brengen. Je selectie moet je presenteren in een schriftelijk verslag dat aan de volgende eisen moet voldoen.

1       Je begint je verslag met een schutblad, met daarop de titel van het verslag en de namen van de makers.

2       Vervolgens schrijf je een inleiding waarin je kort ingaat op de opdracht en waarin je de uitgangspunten/criteria formuleert die jullie voor je selectie hebben gehanteerd. Beschrijf ook de gevolgde werkwijze en maak duidelijk wat het aandeel van ieder groepslid is geweest.

3       Maak een kopie van elke foto of elke spotprent en plaats deze in een chronologische volgorde

  1. Beschrijf bij elke foto of spotprent op welke gebeurtenis of ontwikkeling deze betrekking heeft
  2. Beschrijf wat er op de foto of spotprent te zien is
  3. Beschrijf waarom jullie juist voor deze foto en deze gebeurtenis of ontwikkeling hebben gekozen

4       Schijf tot slot een evaluatie van deze opdracht waarin je aangeeft hoe het werk verliep, wat goed ging en wat minder goed verliep en wat daarvan de reden was. Geef zo nodig aan wat je een volgdende keer anders zou doen

Voor het zoeken van foto's kun je o.a. gebruik maken van internet:

Hieronder staat hoe de verschillende onderdelen van het onderzoek worden beoordeeld.

Onderdelen

Maximumscore per onderdeel

1 Inleiding

 10

2 Keuze van de foto's of spotprenten

 30

3 Beschrijving van de foto's of spotprenten

 20

4 Toelichting op de keuze

 30

6 Evaluatie

 10

Totaal

 100

 

 

Copyright 2006 Albert van der Kaap