home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Het grote interview
 

 

 

 

 

In de meeste geschiedenisboeken gaat het over de 'grote' geschiedenis, over belangrijke politieke en economische ontwikkelingen. Minstens net zo interessant is de 'kleine' geschiedenis, de geschiedenis van gewone mensen. Over die 'kleine' geschiedenis gaat deze opdracht.

De opdracht

 • Interview, samen met een klasgenoot, een man of een vrouw die geboren is voor 1920! Zaken die in het interview aan de orde moeten komen zijn: 
  • Hoe zag het leven van de gewone man of vrouw eruit in de twintigste eeuw?
  • Hoe woonde hij
  • Wat voor werk deed hij
  • Wat deed hij in zijn vrije tijd (als jij die had)
  • Welke rol speelde godsdienst (verzuiling), politiek, vakbond in zijn leven?
 • In je verslag van het interview moet je met name aandacht besteden aan ontwikkelingen, veranderingen die in het leven van de hoofdpersoon hebben plaatsgevonden. Hou daar tijdens het interview rekening mee
 • In je verslag moet je verder het leven van de geinterviewde plaatsen tegen de achtergrond van de tijd. Je moet bijvoorbeeld aandacht besteden aan de gevolgen van de crisis in de jaren dertig, de Tweede wereldoorlog en de wederopbouw. Hou hiermee tijdens het interviewen rekening.
 • Bedenk voor je gaat interviewen eerst de vragen en bespreek deze met de docent.
 • Verwerk het interview in een verslag van 6 tot 10 pagina's getypt. Je verslag kent  de volgende indeling:
  • Inleiding
   In de inleiding vermeld je
   * wie je hebt geinterviewd (korte beschrijving) 
   * wat het doel van het interview is 
   * eventueel kun je hier ook vermelden hoe je het interview en de verwerking ervan hebt aangepakt
  • Verdeel het verslag van het interview in een aantal hoofdstukken en kies voor elk hoofdstuk een thema (dit kan een periode in het leven van de geinterviewde zijn, maar ook een onderwerp) 
  • Conclusie
   Vat het interview kort samen en voeg er zonodig je eigen commentaar aan toe.
  • Bronnen
   Geef een overzicht van de bronnen die je hebt gebruikt. Bij internetbronnen zijn dat de URL's (adressen) van de sites.

 

Beoordelingsmodel

Onderdelen Punten
Inleiding 5
Opzet van het verslag 15
Uitwerking van het interview 70
Conclusie 8
Bronnen 2
Totaal 100

 

 

 

Copyright 2006 Albert van der Kaap