home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


De Nederlandse Sontregisters
 

 

 

 

 

Inleiding

Gedurende een groot deel van de achttiende eeuw hielden Nederlandse gezanten in Elseneur bij welke schepen de Deense Sont passeerden. Deze gegevens werden opgenomen in de Nederlandse Sontregisters (NSR).

Met deze registers kun je analyses maken van de in het databestand opgenomen Sont doorvaarten gedurende de periode van 1721 tot 1764. 

 • Je kunt bijvoorbeeld trends bestuderen in het aantal doorvaarten, eventueel in combinatie met de verdeling van de nationaliteiten van de schippers. Daarbij kunje de havens van herkomst en bestemming van de reizen betrekken. Op die manier kun je een beeld krijgen van het belang van de verschillende steden en handelscentra in het Europa van de 18e eeuw.
 • Interessant is ook om na te gaan of een schipper, dan wel een groep schippers van één nationaliteit, zich heeft gespecialiseerd in het vervoer van bepaalde goederen naar en van specifieke steden of regio.
 • Voorts is het mogelijk de analyse te richten op één bepaalde havenstad of op één interessante schipper of een groep van schippers.

Gegevens die in de database zijn opgenomen zijn:

 • schipper
 • voornaam
 • thuishaven
 • land thuishaven
 • vertrekhaven
 • land vertrekhaven
 • bestemmingshaven
 • land bestemmingshaven
 • lading
 • datum passage Sont

De opdracht

 • Bedenk op basis van in de database beschikbare gegevens een hypothese.
  Werk deze hypothese uit in een aantal deelvragen.
 • Onderzoek vervolgens deze hypothese aan de hand van gegevens in de database.
 • Doe verslag van je onderzoek. Dit verslag bevat in ieder geval:
  • Een inleiding waarin je uitlegt welke hypothese je gaat onderzoeken
  • Een of meer paragrafen (gelijk aan het aantal deelvragen) waarin je verslag doet
   van je onderzoek
  • Een conclusie, waarin je de resultaten van je onderzoek samenvat
 De bronnen:

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap