home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Verkiezingen
 

 

 

 

 

Opdrachten

 1. Als je de opkomst bij de diverse verkiezingen bekijkt zie je grote verschillen. Bedenk hiervoor een verklaring. 

 2. Nederland heeft lang een opkomstplicht gekend bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bedenk op basis van de tabel met de opkomstcijfers bij verkiezingen voor de Tweede-Kamer wanneer deze opkomstplicht is afgeschaft.

 3. Op deze pagina staan de uitslagen van diverse verkiezingen in een aantal plaatsen in ons land. Analyseer in groepjes deze uitslagen, waarbij je in kaart brengt wat je in een plaats allemaal opvalt. (Vergelijk deze plaats met een 'gemiddelde plaats') Elk groepslid analyseert een plaats en vervolgens vergelijk je de uitkomsten met elkaar.

 4. Stel als groep voor één van de genoemde plaatsen een hypothese op over:
  - de hoogte van het gemiddelde inkomen of de samenstelling van de beroepsbevolking
  - de levensbeschouwing (wat denk je op basis van de uitslag over de godsdienstige opvattingen van de inwoners te kunnen zeggen?)

 5. Onderzoek de hypotheses aan de hand van gegevens over deze plaats. Misschien kun je gegevens vinden op Internet. Andere mogelijkheden zijn:

 • zoek naar statistische gegevens van bijvoorbeeld het CBS 
 • schrijf naar de desbetreffende gemeente.
   

 

Opkomst bij diverse verkiezingen

Verkiezingen Jaar Opkomst in procenten
Gemeenteraad 1998 61
Provinciale Staten 1995 50
Provinciale Staten 2000 45,4
Tweede Kamer 1998 73,2
Tweede Kamer 2002 78,9
Europees Parlement 1994 35,6

 

Opkomst Tweede-Kamerverkiezingen 1959-2002

1959 96 %
1963 95 %
1967 95 %
1971 79 %
1972 83 %
1977 88 %
1981 87 %
1982 82 %
1986 86 %
1989 80 %
1994 78 %
1998 73 %
2002 79 %

De cijfers zijn afgerond.
 

Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen

1970-2002

1979 66 %
1974 68 %
1978 73 %
1982 68 %
1986 73 %
1990 62 %
1994 65 %
1998 59 %
2002 58 %

De cijfers zijn afgerond

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten

Partij

PS '95

PS '99

 

(%)

Zetels

(%)

Zetels

CDA 22,9 186 24,4 194
VVD 27,2 207 23,7 183
PvdA 17,0 142 19,0 154
GroenLinks 5,5 37 10,1 76
D66 9,2 67 5,9 40
Prot. Chr. Part. 6,7 53 7,4 61
SP 2,0 12 3,2 19
Ouderenpartijen 5,0 32 1,7 6
FNP (Fryslân) 0,3 3 0,4 5
PNL (Limburg) 0,5 5 0,6 6
PVZ (Zeeland) - - 0,2 4
Overige partijen 3,7 11 3,4 12
Totaal 100% 750 100% 760

Zetelverdeling Tweede Kamer

Tweede Kamer

  1998 1995 2000
Partij zetelverdeling Fictieve zetelverdeling op basis van verkiezingen ps Fictieve zetelverdeling op basis van verkiezingen ps
PvdA

45

27

30

VVD

38

43

37

CDA

29

37

39

D66

14

14

9

Groen Links

11

8

16

Socialistische Partij

5

3

5

Klein rechts

8

10

11

Ouderen

0

8

2

Zetelverdeling Tweede Kamer

Partij Tweede Kamer 1998 Tweede kamer 2002
  % Zetels % Zetels
Opkomst 73,2   78,9  
PvdA 29,0 45 14,9 23
VVD 24,7 38 15,3 24
CDA 18,4 29 28,2 43
D66 9,0 14 5,3 7
Groen Links 7,3 11 7 10
Socialistische Partij 3,5 5 5,7 9
RPF 2,0 3    
SGP 1,8 3 1,7 2
GPV 1,3 2    
Christenunie 3,3 5 2,5 4
Lijst Pim Fortuyn     17,1 26
Leefbaar Nederland     1,6 2
Overige 2,1   0  

 

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap