home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal

Praktische opdrachten
 

 

 

 

 

Algemeen
 1. Politieke partijen en verzuiling
  Praktische opdracht bij Memo
 2. Ontwerp een verkiezingsaffiche
 3. Beeldonderzoek van een historische persoon
  Een praktische opdracht voor 4 vwo van het Koning Willem II College in Tilburg
 4. Vestingwerken

Oudheid

 1. Reliquiae Imperii Romani
  Een onderzoeksopdracht over overblijfselen uit het Romeinse Rijk, waarin leerlingen een internetsite maken
 2. De Romeinse Limes
  Een onderzoeksopdracht over de verdediging van het Romeinse Rijk
 3. Forum Romanum
 4. Klassiek Rome

Middeleeuwen

 1. Heksen en heksenvervolgingen
  Een praktische opdracht met internet gebruik voor 4 havo of 4/ 5 vwo

1500-1900

 1. Migratie
  Een vlucht naar een nieuwe toekomst. In deze opdracht ga je op zoek naar de motieven van Nederlanders om te emigreren naar de Verenigde Staten in de 19de eeuw.
 2. Sporen van migratie in Rotterdam
  Na een algemene inleiding worden de migratieverhalen van hugenoten, Bohemers, Duitse dienstbodes, Chinezen, Ghanezen, Surinamers en Kaapverdianen in Rotterdam beschreven. Deze verhalen zijn aangevuld met links, literatuurverwijzingen en vragen om de leerlingen hulp te bieden bij hun onderzoek. Deze website is ook interessant voor leerlingen buiten Rotterdam.
 3. Bronnen in Amsterdam
  Een mooie serie goed toegankelijke tekst- en visuele bronnen van het Amsterdams Historisch
  Museum en Gemeentearchief Amsterdam voor een praktische opdracht bij het domein primaire samenlevingsverbanden.
 4. Huwelijk en relaties
  Site van de Koninklijke Bibliotheek.
 5. Slavenhandel in de zeventiende en achttiende eeuw
 6. Op reis met de VOC
 7. De Nederlandse Sontregisters  
 8. Een omgevingsonderzoek naar huwelijksomstandigheden in de de 19e en 20e eeuw
 9. Bronnenpakket over ziekte en gezondheid in de provincie Utrecht in de 19de en 20ste eeuw
 10. Industrip
  Voor 5 vwo
 11. Slavernij
  Een website met (deel)vragen en bronnen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een praktische opdracht in het vmbo.

Twintigste eeuw

 1. Kamp Amersfoort
 2. Industrialisatie in Jutphaas
 3. Eemland 1870-1920
 4. De Gedroomde Eeuw:100 jaar idealen en illusies, met aantekeningen en een beoordelingsmodel
  Praktische Opdracht klas 4 vwo
 5. De Eerste Wereldoorlog
 6. Serie Engelstalige opdrachten die mogelijk geschikt zijn als praktische opdracht. In elke opdracht staat de vraag centraal:
  Was this person a hero or a villain? Read the introduction, then select a question below and judge for yourself.
  1. Comrade Stalin
  2. Mussolini and Abyssinia
  3. Churchill and Dresden
  4. President Kennedy and the Cuban Missile Crisis
  5. Truman en de atoombom
 7. De Eerste Wereldoorlog in beeld en geluid
 8. Het begin van de Koude Oorlog
 9. Koude Oorlog
  Een praktische opdracht over de stelling: De Koude Oorlog begon al in de periode 1919-1939. Op een korte (Nederlandstalige) inleiding na zijn de opdrachten en het bronnenmateriaal Engelstalig.
 10. De val van de muur
 11. Films in de DDR
 12. Nederlands-Duitse betrekkingen
 13. Holocaust-ontkenning
  Een gestructureerde opdracht voor het schrijven van een betoog.
 14. Wonen in Nederland, 1901-2002
  Praktische opdracht bij Memo
 15. Immigratienormen in de Verenigde Staten
  Praktische opdracht bij Memo
 16. Peace for our time: De conferentie van MŁnchen
  Praktische opdracht bij Memo
 17. Friese soldaten in Nederlands-IndiŽ
  Een site met veel bronnenmateriaal van het Ryksargyf Friesland
 18. Fritz Behrendt
  Een praktische opdracht over de spotprenten van Fritz Behrendt
 19. Fritz Behrendt 2 of Fritz Behrendt 2
  Een (verkorte) bewerking van Fritz Behrendt door Albert Jan Binnendijk en Marije Meijering.
 20. Speelfilm in de twintigste eeuw
  Een praktische opdracht gebaseerd op die van Jan van Oudheusden met site verwijzingen
 21. Tentoonstelling jaren dertig
 22. Jongeren Cultuur 1950-2000
 23. Wonen in Nederland 1901-2001
 24. De keus van je leven! De positie van vrouwen en meisjes 1960-1990
  Een praktische opdracht van het Geheugen van Nederland
 25. Het gezin
 26. Monument voor IndiŽ
 27. Foto's van de twintigste eeuw
 28. Propagandaposters
 29. Propaganda
  Een onderzoeksopdracht gemaakt door het Sintermeertencollege in Heerlen en de Fontys hogescholen
 30. Propagandaposters
  Amerikaanse propagandaposters in beide wereldoorlogen. In deze praktische opdracht ga je je bezighouden met propagandaposters tijdens de beide wereldoorlogen, in het bijzonder voor de V.S.
 31. De Eerste Wereldoorlog in beeld en geluid
  Praktische opdracht bij Memo
 32. Verkiezingspropaganda 2002
  Een praktische opdracht
 33. De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies
  Een praktische opdracht van het Marnixgymnasium 
 34. Vader wordt papa, mams maakt carriŤre
  Een praktische opdracht van Gerda Geerdink
 35. Alphons AriŽns
 36. De keus van je leven! De positie van meisjes en vrouwen, 1960-1990
  Wat veranderde er tussen 1960 en 1990 voor meisjes en vrouwen op het gebied van arbeid, onderwijs, seksualiteit en roldoorbreking? Deze vragen ga je beantwoorden aan de hand van de prachtige collectie affiches van het IIAV en met de hulp van Anne, Myla, Evie en Kim. Je presenteert het antwoord op de hoofdvraag in de vorm van een elektronisch stripverhaal. De opdracht is voorzien van een uitgewerkt stappenplan, een logboek en een beoordelingsformulier.
 37. Het grote interview
 38. De Europese Unie en de Europese veiligheid
 39. Immigratienormen in de VS
 40. Praktische opdrachten voor leerlingen uit Utrecht
 41. Etnische minderheden op Chinese Propaganda Posters
 42. Jeugdculturen
  Aan jullie wordt gevraagd een voorstel te doen voor het inrichten van een tentoonstelling. De tentoonstelling gaat over het ontstaan van jongerenculturen in Nederland in de jaren ’60 van de 20ste eeuw. Leerlingen gaan aan de slag met een set van 46 afbeeldingen en een basistekst, dus geen “gegoogle”. Er is extra bronmateriaal bijgevoegd om de opdracht uit te breiden voor VWO-5.
 43.  Brandhaarden in de wereld
  Stel een Internetgids samen voor mensen die informatie willen opzoeken over een politieke brandhaard in de moderne wereld. Deze po is een bewerking van een opdracht van CS Vincent van Gogh te Assen.
 44. Propaganda posters van Nationaal-Socialisten
 45. Cubacrisis: keerpunt in de Koude Oorlog

Opdrachten bij Memo (oudere versie)

 

Copyright © 2009 Albert van der Kaap