Milde Nederlandse kijk op Vlaanderen.  

Marko Heijl is niet de eerste Nederlander die Vlaanderen verkent en beschrijft. Hij heeft illustere voorgangers , zoals Godfried Bomans. Heijl verschilt van hen doordat hij ook in Vlaanderen geboren en opgegroeid is en dus geen momentopname  maakt. Hij hoort bij de tienduizenden Nederbelgen , die   het zuiden zonniger vinden dan het noorden. En hij lijkt me  eerder een Nederlander dan een Hollander te zijn. Zijn kijk op de Homo Flandriensis is ruim : frites en kermissen,  lekker snoepen, eten en drinken krijgen hun deel, maar hij beschrijft ook de taal , sport, kunst, cultuur , staatsinrichting, politieke cultuur, economie. Hij maakt meteen korte metten met wederzijdse vooroordelen , waardoor het boekje lessen bevat voor beide volkeren. Naar de Nederlanders toe wijst hij o.m. op het hoge(re) peil van het onderwijs, de hoge(re) productiviteit , het beter scoren in taaldictees. De Vlaamse lezer kan er ook  een pak  conclusies uit halen. Terecht hekelt hij de domme uitspraak van Kamervoorzitter De Croo dat  “ Nederlanders en Belgen in niets met elkaar overeenstemmen” ( p. 9 ). Heijl heeft zich bijzonder goed ingewerkt en ingeleefd in alle facetten van het maatschappelijk leven in  Vlaanderen. Hij kent de mensen, hun geschiedenis, hun vaak te  bescheiden ambities . Hij is  zeer belezen en ook up-to-date ; zijn informatie reikt tot april 2002.  Zijn boek valt op door zijn vlotte stijl ; het is toegankelijk voor een ruim publiek , soms is het iets te volks en generaliserend , maar nooit kwetsend. Bepaalde toestanden zijn tijd -  en plaatsgebonden . Zowel Vlamingen als Nederlanders zullen hun mild beschreven portret met genoegen bekijken. Voor de Nederlanders en zeker voor   pas hier wonende  Nederbelgen kan het boekje fungeren als inburgeringscursus  en  is het “Vlaams woordenboekje”  ( 74 – 80 ) een onmisbaar hulpmiddel ; voor de Vlamingen is het interessant om te weten welke woorden door hun Nederlandse gesprekspartners niet meteen begrepen worden.

Referentie :

Marko  HEIJL, Een Hollander verkent Vlaanderen. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven , 2002. 173 p. ; reg. ISBN 90 – 5617 – 399 – 5; € 12,50