home webmasters onderzoekers bronnen docent


Reliquiae Imperii Romani
 

 

Een queeste naar overblijfselen uit het Romeinse Rijk

 

In veel landen die ooit tot het Romeinse Rijk hebben behoord zijn nog overblijfselen uit die Romeinse tijd te zien. In deze Queeste ga je met de hele klas een internet site maken over deze overblijfselen met als titel:  

Reliquiae Imperii Romani

Twee leerlingen treden op als webmasters, de overige leerlingen zijn in tweetallen de onderzoekers.