Speelkwartier

Speelkwartier

Speelkwartier is een onderdeel van Histoforum waarin op ongeregelde momenten bijdragen verschijnen die ontleend zijn aan of inspelen op berichten in de actualiteiteit. Soms ook zijn het persoonlijke observaties.

Een bredere kijk op leerlingen

 

De laatste tijd komt er gelukkig steeds meer aandacht voor formatief toetsen. In Engelstalige landen spreekt men meestal van 'assessment for learning' en dat geeft meteen waar het om gaat: beoordelen om het leren van leerlingen te bevorderen. Ook komt er steeds meer aandacht voor ontwikkelingen van leerlingen die wel merkaar, maar vaak moeilijk meetbaar zijn.

Onderstaande passage uit de autobiografie van de neuroloog Oliver Sachs, Onderweg, is hiervan een mooie illustratie, die laat zien dat het ook zeker geen nieuw verschijnsel is. Ook maakt het duidelijk dat er weerstand bestaat tegen een andere manier van beoordelen.

 

'Op een gegeven moment kreeg ik van de afdeling Neurologie het verzoek om mijn studenten te testen en te beoordelen. Ik leverde het gevraagde formulier in, waarin ik al mijn studenten het hoogst haalbare cijfer toebedeelde. Het afdelingshoofd reageerde gepikeerd. "Hoe kunnen ze allemaal zo'n hoge score halen? Probeer je een loopje met me te nemen?

Ik zei dat dat allerminst mijn bedoeling was, maar dat hoe beter ik ieder van hen had leren kennen, hoe specialer ze allemaal voor me waren geworden. Mijn hoge cijfers waren geen poging geweest om ze aan elkaar gelijk te maken, maar moesten juist gezien worden als erkenning van de unieke persoonlijkheid van ieder van hen. Een student kon niet worden gereduceerd tot een cijfer of een testresultaat, net zomin als mijn patiŽnten. Hoe kon ik een oordeel vellen over studenten zonder ze te observeren in verschillende situaties, waarbij onmeetbare dingen als medeleven, betrokkenheid, verantwoordelijkheidsbesef en beoordelingsvermogen aan het licht kwamen?

Na een tijdje werd me niet langer gevraagd om mijn studenten een cijfer te geven.'

 

Sachs, O. (2015). Onderweg: Een autobiografie. Amsterdam. De Bezige Bij.