home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Russische Revolutie

1905-1917

Vraag 1
Leg in drie of vier punten uit hoe deelname aan W.O.I bijdroeg aan de ontwikkeling van de Russische Revolutie tot oktober 1917. Ondersteun je antwoord telkens met argumenten (provide evidence). 10 punten.

Vraag 2
Leg in drie of vier punten uit hoe de acties van Generaal Kornilow bijdroegen aan een revolutionaire situatie tussen juli 2017 en oktober 1917. Ondersteun je antwoord telkens met argumenten (provide evidence). 10 punten.

Een nieuwe samenleving – De Russische Revolutie 1917 tot 1924.

Vraag 3

Bron
Rede van Lenin tot de Constituerende Vergadering 1918.
In Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, pp. 437–441.

De macht overdragen aan de Grondwetgevende Vergadering zou opnieuw betekenen dat tegemoet gekomen zou worden aan de duivelse bourgeoisie. De Russische Sovjets plaatsen de belangen van de werkende mensen ver boven de belangen van een verraderlijke politiek van compromissen vermomd in een nieuwe vorm. De toespraken van die ouderwetse politici, Chernov en Tsereteli, die blijven zeuren over beëindiging van de burgeroorlog, scheiden een een muffe, antieke, geur af. Maar zolang Kaledin bestaat en zolang de slogan "Alle macht aan de Constituante" de slogan "Weg met het Sovjet-macht", verhult is burgeroorlog onvermijdelijk. Want niets in de wereld kan ervoor zorgen dat wij de Sovjet-macht opgeven! (Stormachtig applaus.) En toen de grondwetgevende vergadering nogmaals duidelijk maakte dat zij alle pijnlijk urgente problemen en taken die haar door de Sovjets waren opgedragen voor zich uit wilde schuivenen, vertelden we de Constituante, dat zij geen moment mochten worden uitgesteld. En door de wil van de Sovjet-macht wordt de Grondwetgevende Vergadering, die heeft geweigerd om de macht van het volk te erkennen, ontbonden. . .
De revolutionaire Sovjet- republiek zal zegevieren, ongeacht de kosten. (Stormachtig applaus. Ovatie)

  1. Noem twee groepen die zich bezighielden met klassenstrijd. 2 punten

  2. Noem twee instellingen wier conflict volgens Lenin leidde tot burgeroorlog. 2 punten

  3. Leg, met behulp van een of meer citaten uit de bron en je eigen kennis, uit welke gebeurtenissen de beslissing van L.lenin om de Constituerende (Grondwetgevende) Vergadering te ontbinden hebben beïnvloed. 6 punten

  4. Beredeneer in hoeverre deze bron bruikbaar is voor het uitleggen van de methoden die de Bolsjewieken gebruikten om aan de macht te blijven. Gebruik in je antwoord citaten uit de bron en verwijs naar verschillende visies op de Revolutie. 10 punten.  

http://www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/history/revolutions/exams.html#H2N10024 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011