home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Russische Revolutie

Bron

Spotprent van het Russische hof in 1916 uit die periode. Op de kaart die de persoon links laat zien is Wilhelm II afgebeeld. ( in Harold Shukman, Rasputin)

Vraag 1

a. Noem twee personen op de spotprent. 2 punten
b. Welke twee elementen in de prent geven weer  dat het Russische hof in 1916 niet functioneerde zoals het zou moeten functioneren. 2 punten
c. Leg, gebruik makend van elementen in deze prent en je eigen kennis, de betekenis van deze weergave uit  voor de gebeurtenissen in februari 1917 uit. 6 punten
d. Beredeneer in welke mate deze prent een nauwkeurige/treffende weergave is van de spanningen die bijdroegen aan de Russische revolutionaire situatie in februari in 1917. Verwijs in je antwoord naar elementen uit de prent en aan verschillende visies op de revolutie. 10 punten

Vraag 2

Historicus Richard Pipes heeft beweerd dat de communistische revolutie, afgemeten aan haar eigen doelstellingen, een geweldige mislukking was. De revolutie slaagde slechts in één ding: aan de macht blijven. Beredeneer, onderbouwd met argumenten/bewijsmateriaal, in welke mate de doelstellingen van de Rusische Bolsjewistische partij in 1924 waren bereikt? 20 punten.

http://www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/history/revolutions/exams.html#H2N10024

 


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011