home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Russische Revolutie

Bron

Lenin roept de macht van de Sovjet uit. Schilderij van Vladimir Alexandrovich Serov, 1947

Opdrachten

a. Noem twee elementen/kenmerken van het schilderij die duidelijk maken dat de revolutie van 1917 een volksrevolutie was. 2 punten

b. Maak,  met behulp van twee elementen uit het schilderij, duidelijk dat Lenin  een populaire leider was. 2 punten

c. Leg, met behulp van het schilderij en je eigen kennis, uit wat de aard van de Bolsjewistische partij was in 1917. 6 punten

d. Leg uit in hoeverre dit schilderij een betrouwbare weergave is van de gebeurtenissen in oktober 1917. Verwijs in je antwoord naar verschillende visies op de oktober revolutie. 10 punten

http://www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/history/revolutions/exams.html#H2N10024

 


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011