home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    


De Bataafse mythe 1

De Bataven waren een Germaanse stam die woonde in wat wij nu de Betuwe noemen. In 69 na Christus kwamen de Bataven, onder leiding van Julius Civilis, in opstand kwamen tegen de Romeinen. Zij profiteerden van de onlusten die overal in het Romeinse rijk waren uitgebroken na de dood van keizer Nero. Even leek het erop dat de opstand succes zou hebben, maar na een paar maanden werden de Bataven toch door de Romeinen verslagen.

De verreweg belangrijkste bron voor deze opstand is de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. En al is de betrouwbaarheid van Tacitus als bron door diverse mensen in twijfel getrokken, de opstand van de Bataven was wel degelijk een strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid, schrijft Hans Teitler in 'De opstand der Bataven'.

De Bataven werden, vanwege hun mythische moed en vrijheidslievende karakter, vanaf de late middeleeuwen herhaaldelijk aangehaald als voorbeeld voor latere generaties. Het niet altijd op feiten gebaseerde ‘hergebruik’ van de Bataafse identiteit is bekend geworden als de Bataafse mythe.

In verschillende periodes in de geschiedenis van ons land werd de opstand van de Bataven aan de inwoners van ons land ten voorbeeld werd gesteld. Soms ook stond deze periode om een andere reden in de belangstelling.

Hieronder staan vijf periodes. Kies uit deze lijst twee periodes waarin men de opstand van de Bataven aan de inwoners van ons land ten voorbeeld heeft gesteld of waarin men om een andere reden belangstelling had voor deze periode. Vermeld voor elke periode waarom je die hebt gekozen.
• De Renaissance
• De Tachtigjarige Oorlog
• De tijd van de patriotten
• De tijd waarin het Koninkrijk der Nederlanden ontstond
• De Tweede Wereldoorlog

 

 

 

 

 

  Julius Civilis


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011