home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Bisschopseed

Bron 1

De bisschopseed van Bonifatius (30-11-721)

'Ik, Bonifatius, bisschop door Gods genade, beloof de heilige apostolische vorst Petrus en zijn plaatsvervanger, de heilige paus Gregorius en diens opvolgers, het heilige katholieke geloof trouw en in zuiverheid te verkondigen en op geen enkele manier en met niemand iets tegen de eenheid van de gemeenschappelijke en algemene kerk te zullen doen. Ik beloof trouw te zijn aan uw kerk en aan u, die van God de macht heeft gekregen om samen te binden en los te maken. Als ik zal merken dat bisschoppen ingaan tegen de wetten van de heilige vader, zal ik me niet met hen verbinden, maar zal ik proberen hen tegen te houden. Als dat niet lukt, zal ik u over hen informeren.'

De tekst van deze eed dateert uit een tijd dat de paus als hoofd van de kerk van het Avondland nog niet door alle christenen werd erkend. Ook de Ierse kerk had zich niet onder het gezag van de paus gesteld.

Bron 2

Fragment uit de bisschopseed in het midden van de 19e eeuw

Ik zal de ketters, scheurmakers en tegenstanders van onze Heer - de Paus - en zijn opvolgers, zoveel in mijn vermogen is, vervolgen en bestrijden.

Opdracht

Beredeneer waarom de zin uit de bisschopseed uit het midden van de 19e eeuw niet logisch zou zijn geweest in de bisschopseed die Bonifatius aflegde.

 


 

 Beeldenstorm


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2013