home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Bonifatius

Bron

Het St. Bonifatius klooster in het Duitse Fulda (vernoemd naar zijn stichter, de missionaris Bonifatius, die er ligt begraven) bezat in de vroege Middeleeuwen veel grond in Friesland. De grond werd geschonken door Friese landheren. Schenkingen van bezit werden opgetekend in oorkonden, die in het klooster worden bewaard. Een gedeelte uit zo’n oorkonde, opgetekend in de 9e eeuw.

Ik, Gerwic van Friesland, schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda de grond die rechtens van mij is bij de stroom het Marsdiep en al wat ik in bezit had, hetzij aan akkers of weiden, bossen, huizen of horigen. In Christus’ naam heb ik, Hilderat, zoon van Geldred, aan St. Bonifatius geschonken de grond die rechtens van mij is in Westergo en twintig horigen met al hun opvolgende kinderen.  Ik, Hilderat, heb aan St. Bonifatius een halve hoeve in Kornwerd geschonken.  Ik, in God’s naam graaf Reginbert, schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda een deel van mijn erfgoed in Frisia in het dorp genaamd Allen 1 weiland, 20 stuks vee en één hof.

Gebruik de bron

Ontleen aan de bron twee kenmerken van de vroeg-middeleeuwse samenleving in West-Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011