home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Cuba crisis

Bron 1

Bron 2

Brief van de voorzitter Chroesjtsjov aan president Kennedy (aangepast)

Moskou, 27 oktober 1962.

Geachte president,
Ik begrijp uw bezorgdheid voor de veiligheid van de Verenigde Staten ...
U wilt de veiligheid van uw land verzekeren, en dit is begrijpelijk. Maar Cuba wil het zelfde; alle landen willen hun veiligheid  handhaven. Maar hoe moeten wij, de Sovjet-Unie, het feit zien dat u de Sovjet-Unie hebt omringd met militaire bases t,onze bondgenoten met militaire bases hebt omtingd; u hebt militaire bases letterlijk om ons land geplaatst, en uw raketten daar gestationeerd?  Dit is geen geheim. . . . Uw raketten bevinden zich in Groot-BrittanniŽ, in ItaliŽ, en zijn gericht tegen ons. Uw raketten bevinden zich in Turkije. U maakt u zorgen over Cuba. U zegt dat dit u zorgen baart, omdat het slechts 140 kilometer van de kust van de Verenigde Staten van Amerika ligt. Maar u heeft destructieve raketwapens in Turkije geplaatst, die u offensieve noemt, letterlijk naast ons.
Ik doe daarom dan ook dit voorstel: Wij zijn bereid de raketten, die u offensieve wapens noemt, uit Cuba te verwijderen. Uw vertegenwoordigers zullen een verklaring zal afleggen dat de V.S. op haar beurt  de raketten uit Turkije zal verwijderen.
Wi beloven, bij het doen van deze belofte, dat wij Turkije niet binnen zullen vallen. . . De Amerikaanse regering zal beloven Cuba niet binnen te vallen. . .
De aankondiging van onze overeenkomst zal de grootste vreugde zijn voor alle volkerent. Dit zijn mijn voorstellen, meneer de president.

Hoogachtend,
N. Chroesjtsjov

Bron: Brief van de Soviet voorzitter Kruschev aan President Kennedy. U.S., Department of State, FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1961- 1963, Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath.

Bron 3

Brief van president Kennedy aan voorzitter Chroesjtsjov (Gewijzigd)

Washington, 27 oktober 1962

Geachte meneer de voorzitter:
Ik heb uw brief van 26 oktober aandachtig gelezen en ben ingenomen met uw verklaring dat u de wens heeft te zoeken naar een spoedige oplossing voor het probleem. Als ik uw brief goed gelezen heb, zijn dit de belangrijkste elementen van uw voorstellen:
1) U bent bereid deze wapens uit Cuba te verwijderen onder toezicht en supervisie van de Verenigde Naties en verdere levering van zulke wapens aan Cuba stop te zetten.
2) Wij, van onze kant, zijn bereid... a) onverwijld de blokkade op te heffen die nu van kracht is en (b) de garantie te geven dat wij geen invasie in Cuba zullen doen, ik ben ervan overtuigd dat andere landen van het westelijk halfrond bereid zijn om hetzelfde te doen

Er is geen reden waarom we niet in staat zouden zijn om deze regelingen te treffen en binnen een paar dagen aan de wereld kenbaar te maken. Het effect van een dergelijke afspraak om de spanning in de wereld  zou ons in staat stellen te werken aan  een meer algemene regeling met betrekking tot "andere bewapening", zoals voorgesteld in uw brief.

Maar de eerste
stap, dit wil  ik benadrukken, is de beŽindiging van het werk aan raket installaties op Cuba. . . . De voortzetting van deze bedreiging door het koppelen van deze problemen aan de bredere vragen met betrekking tot  de veiligheid in Europa en in de wereld, zou zeker een ernstig gevaar betekenen voor de wereldvrede. Om deze reden hoop ik dat we het snel eens worden over de stappen zoals beschreven in deze brief en in uw brief van 26 oktober.
John F. Kennedy

Bron: Brief van President Kennedy aan voorzitter Kruschev. New York Times, Oct 27, 1962, pg. 30.

Bron 4

Ambtsbericht van de Russische ambassadeur aan het Sovjet-ministerie van Buitenlandse Zaken (Gewijzigd)

Telegram van Dobrynin (Rusland's ambassadeur bij de Verenigde Staten) naar het Sovjet-ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 oktober 1962.
Vanavond laat nodigde Robert Kennedy (President Kennedy's minister van justitie) me uit om hem te bezoeken. We praatten alleen.
Kennedy verklaarde dat, "De Amerikaanse regering vastbesloten is zich te ontdoen van die bases [in Cuba], in het uiterste geval door bombardementen, omdat ze, ik herhaal het , een grote bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten vormen. Ik ben er zeker van dat de Sovjets zullen reageren en dat er een echte oorlog zal beginnen, waarin miljoenen Amerikanen en Russen zullen sterven. We willen dat op elke mogelijke manier voorkomen. Ik ben er van overtuigd dat de regering van de Sovjet-Unie dezelfde wens heeft. "

"Het allerbelangrijkste voor ons is om  zo spoedig mogelijk met de Sovjet-regering een overeenkomst te bereiken om verdere werkzaamheden aan de bouw van de raket bases in Cuba stop te zetten en  onder internationale controle maatregelen te nemen teneinde deze wapens niet te gebruiken."
"En hoe zit het met Turkije?" vroeg ik R. Kennedy
"Als dat het enige obstakel om dit tot stand te brengen, dan ziet de president geen moeilijkheden om deze kwestie op te lossen."  antwoordde R. Kennedy.

"De grootste moeilijkheid voor de president is de publieke discussie over de kwestie-Turkije. De inzet van raketbases in Turkije is officieel gedaan door een bijzonder besluit van de NAVO-Raad. Een eenzijdig besluit van de president van de VS om raketbases terug te trekken uit Turkije- zou de gehele structuur van de NAVO en de positie van de VS als de leider van de NAVO beschadigen. Echter, President Kennedy is bereid om tot een overeenstemming over die kwestie t e komen met Chroesjtsjov. Ik denk dat we 4 tot 5 maanden nodig hebben om bases uit Turkije terug te trekken. Maar de president kan in het openbaar
niets over deze Turkse kwestie zeggen. "

R. Kennedy waarschuwde vervolgens dat zijn opmerkingen over Turkije zeer vertrouwelijk zijn;  behalve hij en zijn broer, zijn slechts 2 tot 3 mensen in Washington hiervan op de hoogte.
"Ook vroeg de president voorzitter Chroesjtsjov om hem de volgende dag een antwoord te geven", zei Kennedy tot slot.

Bron: Telegram van de Russische ambassadeur Dobrynin aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 oktober 1962. Russische ministerie van Buitenlandse Zaken archieven, vrijgegeven in de vroege jaren 1990.

Opdracht

In 1959 werd Cuba een communistisch land, geleid door Fidel Castro. In 1960 werd John F. Kennedy gekozen tot president van de V.S.. Hij kreeg al snel te maken met twee gebeurtenissen die betrekking hadden op Cuba, nl. het Varkensbaai incident en de zogenaamde Cuba crisis, toen duidelijk werd dat de Russen bezig waren raketinstallaties te plaatsen op Cuba (zie bron 1). 

Bekijk eerste deze video (Kennedy) en deze video ( de zoon van Chroesjtsjov)

Gebruik de bronnen 1 t/m 4

Hoofdvraag

Waarom trokken de Russen hun raketten terug van Cuba?

Deelvragen

Bron 1

1. Welke 'deal' stelt Chroesjtsjov voor aan Kennedy?
2. Wat is de toon van de brief. Onderbouw je antwoord met een citaat uit de brief.
3. Staat Chroesjtsjov het sterkst? Waarom wel of waarom niet?

Bron 2

1. In deze brief herformuleert Kennedy de voorstellen van Chroesjtsjov. Noemt Kennedy alle voorstellen van Chroesjtsjov? Als dat niet het geval is, waarom liet hij dan dingen weg?
2. Wat is de toon van de brief. Onderbouw je antwoord met een citaat uit de brief.
3. Staat Kennedy het sterkst? Waarom wel of waarom niet?

Bron 3

1. Welke nieuwe informatie geeft Robert Kennedy?
2. Waarom heeft deze ontmoeting onder vier ogen plaats? (en wordt dit niet in een brief meegedeeld) (Denk eraan dat bron2 gepubliceerd werd in de New York Times].
3. Beredeneer hoe Robert Kennedy zich gevoeld hefet gedurende deze ontmoeting.

Nabespreking

Bespreek de opdracht klassikaal na aan de hand van de volgende vragen: 

Bron opdracht: Avishag Reisman and Bradley Fogo

 Cuba crisis


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011