home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Verlicht despotisme

Bron

Passage uit De Wertheims van Silivia Tennenbaum
De sfeer aan de witgedekte tafel leek veelbelovend. Ieder zag er voldaan uit, alsof ze zich erop verheugden van het eten te genieten en de opgetogen kinderen te zien. Hannchen (de mater familias) keek, vanaf haar verheven positie aan het hoofd van de tafel, met vorstelijke zelfverzekerdheid neer op haar disgenoten. 'U lijkt wel een verlicht despoot', zei Siegmund (haar zoon). Hannchen vatte zijn woorden als een compliment op, al wist niemand of dat door 'verlicht' of 'despoot' kwam .

Gebruiik de bron

De Werheims is een familiegeschiedenis van een welgestelde Joodse familie in het Frankffurt van de twintigste eeuw. Bovenstaande passage speelt zich af tijdens het kerstdiner op kerstavond in 1913. 

Leg uit dat het groot verschil uitmaakt of je bij het begrip verlicht despoot de nadruk op het eerste of het tweede woord legt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2015