home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Femisme

De eerste feministische golf 1850-1920 (in Nederland 1870-1920)

Opdracht 1

Het achttiende-eeuwse Verlichtingsdenken is van grote invloed geweest op het ontstaan van het feminisme. Leg dat uit

Opdracht 2


1. Op welke bevolkingsgroep heeft Albert Hahn in deze prent kritiek.

2. Verwoord deze kritiek met behulp van het onderschrift.

De beweging voor dameskiesrecht.


 
Mevrouw tot meneer die een arbeider knevelt:
'Ik eisch dezelfde rechten als gij!'

Opdracht 3

1. De man op de tekening probeert te verhinderen dat vrouwen het kiesrecht zullen krijgen. Is de tekenaar het met de man eens? Gebruik elementen uit de prent in je antwoord.
2. Zal de man, volgens de tekenaar, succesvol zijn in zijn streven? Licht je antwoord toe.Gustaaf Frederik 'Gust.' van de Wall PernÚ (Apeldoorn, 18 mei 1877 - Amsterdam, 27 december 1911

Op de balk links van de poort staat:'vooroordeel'.
Op de steen onder de linkervoet staat: 'macht'
Op de steen onder de rechtervoet staat: 'ego´sme'

De tekst van Vondel luidt:

'Hy schut vergeefs zich zelven moe
Wie schutten wil den sterken vliet
Die van een steile rotse schiet
Naar haren ruimen boezem toe'

Opdracht 4

1. Dateer deze prent zo nauwkeurig mogelijk. Vanzelfsprekend moet je je antwoord toelichten.

2. Wat bedoelt de tekenaar met: 'Met deze polsstok zijn wij er ook gekomen'?

Vrouwenkiesrecht

Jordaan

'Moed houden! Met deze polsstok
zijn wij er ook gekomen.'

Op de polsstok staat: 'organisatie'
In de bovenste sloot staat: 'passief kiesrecht'
In de onderste sloot staat: 'actief kiesrecht'

Opdracht 5

Bron

Percentages vrouwelijke arbeidskrachten op het totaal aantal arbeidskrachten in de Twentse textielindustrie in 1889 en 1899

Plaats

1889

1899

1909

alle vrouwen

gehuwde vrouwen

alle vrouwen

gehuwde vrouwen

alle vrouwen

gehuwde vrouwen

Almelo

38,2

6,3

35,0

4,3

29,7

Enschede

36,2

7,2

34,9

4,2

37,3

Lonneker

43,8

2,5

37,2

3,3

35,3

Hengelo

37,6

1,7

39,4

1,2

40,4

Overijssel

36,5

5,8

35,5

3,6

36,0

3,4

 Bron: Brouwer en Van Eijndhoven, Fabrieksarbeidsters, blz. 89,91

Gebruik de bron

Een uitspraak:

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat vrouwen automatisch hun baan verloren zodra ze in het huwelijk traden, voor vrouwelijke ambtenaren was dit wettelijk vastgelegd.

Ondersteunt de bron deze uitspraak? Licht je antword toe met behulp van de bron.

 Feminisme

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010