home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Indigenous people

De moeilijkheidsgraad van een opdracht

Op een Australische website kwam ik de volgende zinsnede tegen: Indigenous Australians are advised that the HTAV website may include images or names of people now deceased.''

Met deze zin kun je een aardige, korte, opdracht maken:   

Opdracht 

Waarom is deze waarschuwing vermeld op de website?
 
Doe het zo:
 
- Bedenk eerst zelf een mogelijke verklaring in de vorm van een hypothese
- Ga vervolgens op internet op zoek naar informatie die je hypothese ondersteunt of tegenspreekt
- Geef tenslotte, uiteraard met argumenten, antwoord op de vraag of je hypothese wordt ondersteund of niet

Noot

Het gaat er in deze opdracht niet om of je hypothese juist was of niet. Belangrijk is alleen je beargumenteerde antwoord.

Toelichting

In deze opdracht leren leerlingen een hypothese te formuleren, informatie te zoeken en vervolgens een beredeneerd antwoord te geven.

Hoe moeilijk deze opdracht is hangt van een aantal factoren af:

 1. Hoe goed is het Engels van de leerlingen

 2. Hebben leerlingen al eerder een hypothese geformuleerd? Weten zij wat een hypothese is?

 3. Hebben leerlingen al eerder een opdracht gemaakt waarin zij een met argumeneten onderbouwd antwoord op een vraag moeten geven.

 4. De belangrijkste moeilijkheid bij deze opdracht zit echter in het zoeken van informatie en dus in de mate van ondersteuning die de docent biedt: 

  1. de docent laat het aan de leerlingen over de informatie, via geschikte trefwoorden, te vinden op internet. Snel zal de leerlingen dan duidelijk worden dat deze informatie niet eenvoudig te vinden is en dat de beschikbare informatie vooral op Engelstalige websites staat. Een bijkomende moeilijkheid is dat deze informatie soms diep verstopt zit in een website. Om op een website snel informatie te kunnen vinden moeten leerlingen binnen een website kunnen zoeken.

  2. de docent geeft de leerlingen een aantal, Engelstalige websites, waarop het antwoord/verschillende antwoorden te vinden is/zijn:

   1. Bron 1

   2. Bron 2

   3. Bron 3

   4. Bron 4

  3. de docent geeft de leerlingen een Nederlandse bron waar een antwoord op de vraga te vinenden is:

   1. Bron 1

Aanvullende opdracht

De oorspronkelijke bevolking van Australië wordt tegenwoordig veelal aangeduid als ‘Indigenous people’, ‘Aboriginals’ en ‘Torres Strait Islanders’

1. Verklaar waarom dit  typisch koloniale namen zijn.

2. Echte namen voor de oorsp[ronkelijke bevolking waren bijvoorbeeld: Darug, Gandangarra, Tharawal, Eora, Kamilaroi, Wiradjuri, Bundjalung enz.. Verplaats je in een Australiër van bijvoorbeeld het Gandangarra volk en geef minstens één reden waarom je bezwaar maakt tegen de benaming ‘Indigenous people’, ‘Aboriginals’ of ‘Torres Strait Islanders’

  

 Indigenous people


Copyright:  Albert van der Kaap, 2009