home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

IndustriŽle Revolutie

Bron 1 Fabriekswet van 1833 (Factory Act)

In 1833 vaardigde de Engelse regering een wet uit om de de arbeidsomstandigheden van kinderen in fabrieken te verbeteren. Jonge kinderen werkte lange dagen onder zeer slechte omstandigheden. Belangrijkste bepaleingen in de wet waren:

Bron 2 

Bron 3

Bron 4

Uittreksels uit een rapport van een fabrieks inspecteur (1836)

My Lord, in het geval van Taylor, Ibbotson & amp; Co kreeg ik het bewijs uit de monden van de jongens zelf. Zij vertelden me dat ze begonnen te werken op vrijdagmorgen, op 27 mei j.l. om zes uur 's morgens en dat ze hebben doorgewerkt, met uitzondering van etenstijd en een uur vrij om middernacht, tot vier in de nacht van zaterdag op zondag. Ze werkten dus twee dagen en nacht achter elkaar. Omdat ik dit nauwelijks kon geloven, stelde ik iedere jongen dezelfde vragen en ik kreeg van ieder dezelfde antwoorden. Ik ging het gebouw binnen om het tijdenboek te bekijken en rapporteerde deze wreedheid aan een van de opzichters en vertelde dat ik dit zo zwaar mogelijk zou straffen.
 
Opdracht 1
 
Gebruik de bronnen
 
Een bewering:
Inspecteur Richards (bron 2) en Inspecteur Horner (bron 3) proberen de fabrikanten te vriend te houden.

Ondersteun deze bewering voor beide inspecteurs afzonderlijk.

Opdracht 2 

Stel: je gebruikt deze bronnen bij een onderzoek naar de manier waarop de Fabriekswet  van 1833 in Lancashire werd nageleefd.

Vergelijk de bronnen. Doe dat op de volgende punten:

 1. Welke bron bevat meer informatie voor je onderzoek, bron 2, bron 3 of bron 4? Licht je antwoord met alle bronnen toe.

 2. Welke bron of bronnen is/zijn het meest betrouwbaar? Licht je antwoord met alle bronnen toe.

 3. Welke bron of bronnen is/zijn het meets representatief? Licht je antwoord met alle bronnen toe.

Opdracht 3

Beredeneer met elementen uit de bronnen 2,3 en 4 of de fabriekswet van 1833 in de jaren daarna effectief was.

Antwoorden

Opdracht 1
 
Inspecteur Richards laat zien dat er met hem te praten valt over geconstateerde overtredingen (28 maart) 1 punt
Inspecteur Horner is lovend over de houding van de fabrikanten zonder dat hij daarvoor concrete bewijzen noemt/ hij vindt dat degenen die verhalen over de ellendige omstandigheden van fabrieksarbeiders dat kritiekloos doen/ enkele slechte voorbeelden generaliseren 1 punt

Opdracht 2 

 1. Bron 3 bevat meer gegevens voor de onderzoeksvraag, omdat daarin over een groter gebied/ gebaseerd op een groter aantal waarnemingen een oordeel wordt gegeven over de naleving van de wet 1 punt
  Dan bron 2, waarin alleen incidentele gevallen worden genoemd 1 punt

 2. In bron 2 vindt een inventarisatie van concrete overtredingen plaats, wat betrouwbaardere (want beter te controleren) gegevens oplevert voor een onderzoeksvraag. Ook bron 4  gaat over een concrete overtreding 1 punt
  Terwijl in bron 3 de mening van de maker naar voren komt, omdat daarin een (persoonlijke) evaluatie van de werking van de factory Act wordt gegeven.

 3. Bron 2 en bron 3 zijn het meest representatief omdat die betrekking hebben op meer gevallen, terwijl bron 4 gaat over ťťn fabriek.

Opdracht 3

De wet had volgens bron 3 zeker effect. 1 punt

Deze inspecteur constateerde verbeteringen. Aan de andere maken de bronnen 2 en 4 melding van overtredingen van de wet 1 punt
 
Opdracht 4

BronGebruik de bron
 
Leg uit:

 1. Om welke technologische vernieuwing het in de bron gaat;

 2. Welk maatschappelijk gevolg daarvan in de bron wordt beschreven en

 3. Hoe de overheid in de bron reageert op dit maatschappelijk gevolg.

 4. Een onderzoeker trekt uit deze bron twee conclusies:

  1. De officier die het verslag schrijft, is enigszins op de hand van de opstandige wevers

  2. Er is sprake van een georganiseerde verzetsbeweging

  Ondersteun elk van beide conclusies met en aan de bron ontleend argument.

Antwoorden
 
Uit het antwoord moet blijken dat:

 1. De technologische vernieuwing de invoering/verbetering van weefmachines in fabrieken betreft 1 punt

 2. Het maatschappelijk gevolg hiervan is dat de handwevers in opstand komen/machines stukslaan 1 punt

 3. De reactie van de overheid het met geweld dempen van de sociale onrust is 1 punt
   

 4. Voorbeeld va een juist antwoord is:
  Bij 1: de officier die het verslag schrijft is enigszins op de hand van de opstandige wevers omdat hij bewondering heeft voor hun hardnekkigheid en vastbeslotenheid / er expliciet op wijst dat er geen sprake is van geweren bij de wevers 1 punt
  Bij 2: Er is sprake van en georganiseerde verzetsbeweging van de wevers, omdat er blijkbaar al plannen worden gemaakt om met een overweldigende meerderheid later terug te keren. 1 punt
   

Opdracht 5

Bron

 Gebruik de bron

 1. Toon met twee elementen uit de prent aan dat de tekenaar aansluit bij het rapport van het Stadler's Select Committee over kinderarbeid

 2. Wat is de visie van de tekenaar op premier Robert Peel? Licht je antwoord toe met een element uit de prent.
   

Antwoorden

 1. Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
  Op de prent staan uitgehongerde /uitgeputte kinderen
  De opzichters worden afgebeeld terwijl zij de kinderen mishandelen
  Kinderen wordn op de prent zeer hard gestraft voor een klein 'vergrijp' (laten vallen van de spoel)
   
  Per juist element 1 punt

 2. Voorbeeld van een juist antwoord is:
  De tekenaar suggereert dat Peel direct belanghebbende is bij de uitbuiting van kinderen in de textielindustrie, doodat op de katoenbaal links zijn naam de suggestie wekt dat het hier gaat om de situatie in de fabriek van peel / dat ook in de fabriek van Peel dit soort praktijken plaatsvindt 2 punten 

Opdracht 6
 
Bron

 
De Graanwetten (Engels:Corn Laws) waren een serie van importheffingen in het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Ierland die van kracht waren tussen 1815 en 1846. Op graan dat werd ingevoerd uit het buitenland moest een heffing worden betaald om de import van goedkop buitenlands graan tegen te gaan. In 1846 schafte premier Robert Peel  de Graanwetten (Corn Laws) af.

 1. Leg uit waarom de populariteit van peel toe hij de Graanwetten afschafte bij sommige groepen wel, maar bij andere groepen niet groter werd.

 
Antwoord

 1. Uit het antwoord moet blijken dat deze afschaffing:
  - Hem populair maakt bij fabrikanten/arbeiders 1 punt
  - omdat het afschaffen van de Graanwetten voor goedkoper graan zorgde waardoor de kosten van levensonderhoud voor de arbeiders lager werden/ de lonen dus minder hoog hoefden te zijn 1 punt
  - maar niet bij de groorgrondbezitters 1 punt
  - want die kregen nu een lagere prijs voor hun graan/ moesten nu met buitenland graan concurreren wat hun winst verminderde 1 punt
   

 IndustriŽle Revolutie

ongeveer 1770

 IndustriŽle Revolutie


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010