home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Munt van Karel V

Bron

Bij de verwerking van een opgraving in Brugge hebben archeologen een bijzondere penning gevonden met daarop de beeltenis van Karel V. In 2006 werden aan de Spinolarei in Brugge een aantal laatmiddeleeuwse bakstenen beerputten aangetroffen. De inhoud van deze beerputten is uitvoerig onderzocht. Er werd met name aardewerk aangetroffen. Onderzoekers stuitten echter ook op enkele bijzondere stukken waaronder de zeer gave penning met daarop de beeltenis van Karel V van het Heilige Roomse Rijk. Raakvlak:


Op de voorzijde staat een buste van een jonge Karel met hoed. Hij draagt de halsketting van het Gulden Vlies. Het omschrift van deze kant van de penning luidt:

OxMATERxDEIxMExMENTOxMEIx

Dit betekent: "O Moeder Gods gedenk mij".

Op de achterzijde zijn twee zogenaamde zuilen van Hercules zichtbaar. Deze zuilen staan in zee en hebben een banderol met daarop de spreuk: PLVS OVTER. Verder is tussen de zuilen een Bourgondisch stokkenkruis met vuurslag, bekroond met de keizerskroon, te zien. Omschrift van deze zijde van de penning luidt:

xAVExMARIAxGRACIAxPLENAxDOM'Sx

Dit betekent: "Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer...".

Spelfout
Bijzonder is dat op de penning het motto PLVS OVTER te vinden is. Dit zou hoogstwaarschijnlijk Plus Oultre (Latijn voor 'steeds verder') moeten zijn geweest. De onderzoekers vermoeden dat de spelfout erin is geslopen doordat het motto nog niet zo bekend was toen de penning werd vervaardigd.

Opdracht

Gebruik gegevens uit de bron en internet

Bepaal zo nauwkeurig mogelijk uit welk jaar deze prent dateert. Beredneer je antwoord.

 

 Karel V


Copyright:  Albert van der Kaap, 2012