home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Opdracht  Katharina van Kleef

Bestudeer onderstaande bron

1. Was Katharina van Kleef een belangrijke historisch persoon? Beantwoord deze vraag zo nauwkeurig mogelijk. Niet alleen op basis van deze bron, maar ook op basis van de criteria op deze pagina
Je mag ook eigen criteria gebruiken, maar dan moet je wel duidelijk maken welke criteria je hebt gebruikt.

2. De geschiedenis heeft verschillend geoordeeld over Katharina van Kleef (zie vraag twee van het 'interview'). Bedenk minstens één reden waarom mensen verschillend over een (historische) persoon kunnen denken.

Bron

Uit een 'interview' met Katharina van Kleef

1. Er zijn veel historische figuren geweest, ook hertoginnen en gravinnen, waar de geschiedenis géén aandacht voor heeft. Wat maakt u zo bijzonder dat er maar liefst twee tentoonstellingen tegelijk aan u worden gewijd?

Ik heb als hertogin het voordeel dat een van de belangrijkste kunstwerken die we in Nederland hebben uit de 15e eeuw in mijn opdracht gemaakt is. Ik heb er mijn stempel op gedrukt, ik heb het tot een heel persoonlijk boek gemaakt, ik heb mezelf er drie keer in laten afbeelden en dat heeft er toch wel voor gezorgd dat mijn naam voor het nageslacht bewaard is gebleven. Ik heb daarnaast nog een aantal andere dingen in opdracht gegeven die bewaard zijn gebleven, maar mijn grote trots is toch wel dit getijdenboek en dat heeft me als het ware mijn ‘claim to fame’ bezorgd.

2. De geschiedenis oordeelt niet altijd even mild over u. Volgens de een bent u een devoot en kunstminnend iemand, maar volgens de ander een machtswellustelinge en intrigante die verantwoordelijk is voor het ontstaan van een burgeroorlog. Wat is daarop uw antwoord?

Ik zou mezelf natuurlijk nooit omschrijven als intrigante, ik zou zeggen dat ik gehandeld heb daar waar ik heb moeten handelen. Een en ander is natuurlijk het gevolg van de zwakte van mijn echtgenoot. Dat heb ik gezien en daar heb ik op ingegrepen omdat dat moest voor het welzijn van het land.

3.  Is de conclusie gerechtvaardigd dat als er geen getijdenboek bewaard zou zijn gebleven dat uw eigendom was, de geschiedenis u eveneens zou zijn vergeten?

Ik heb mijn sporen ook zonder het getijdenboek wel nagelaten. Ik heb kronieken die over mij gaan, ik heb wat objecten laten maken die bewaard zijn gebleven, een kelk en een kazuifel bijvoorbeeld. Ik hoop dat me dat toch wel een plaatsje in de geschiedenisboeken zal opleveren, maar ik denk dat ik inderdaad vooral met het laten maken van mijn getijdenboek in het panthéon der onvergetelijken ben doorgedrongen.

Bron: Harry de Ridder

Met dank aan Rob Dückers, gastconservator van de tentoonstelling ‘De wereld van Katherina: devotie, demonen en dagelijks leven in de 15e eeuw’ die voor dit interview in de huid van Katherina van Kleef is gekropen.

Désirée van Thiel als Katharina van Kleef. Het kostuum is vervaardigd door Corinne Roes van het Nijmeegs kostuumatelier ‘Mette Maelwael’

 Katharina van Kleef


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2012