home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Kenau Simonsdochter Hasselaar

De volgende drie bronnen gaan over Kenau Simonsdochter Hasselaar. Deze vrouw zou een grote rol gespeeld hebben bij de verdediging van de stad Haarlem tegen de Spaanse troepen die de stad belegerden in 1573 en 1574.

bron 1

Gedeelte uit een boek van Johannes Arcerius, een inwoner van Haarlem waarvan het dagboek uit de stad is gesmokkeld en in 1573 in Delft is gepubliceerd. Op het titelblad schrijft hij: "…nauwgezet geschreven door iemand die het zelf gezien en gehoord heeft"

Met name was daar een zeer mannelijke vrouw, die terecht een mannin genoemd wordt. Ze heet Kenau en is nu van middelbare leeftijd. Ze heeft met haar vermogen, want ze is redelijk welgesteld, en met haar arbeid, wapens en geweren tot het algemeen belang bijgedragen. Zonder ophouden heeft ze met schelden en schimpen de vijanden gekweld en getergd.

bron 2

Een schilderij van J.H. Egenberger en B. Wijnveld uit 1854 met als titel "Kenau Hasselaer en hare gezellinnen, op de wallen van Haarlem"

Toelichting

De schilders Egenberger en Wijnveld hebben de historische gegevens voor hun schilderij gehaald uit een historische roman van J. van de Capelle uit 1843.

bron 3

Prentbriefkaart uit 1908 van de Vereniging Voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Haarlem

 

Tekst op de kaart

Vereniging Voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Haarlem

Dit is Kenau, die in vroeger tijd
Op Haarlems wallen trok ten strijd
Voor Neerlands burgers te bevechten
Hun vrije denk- en sprekensrechten

De vrouw strijdt hier in deze tijd
Opnieuw een moeilijke strijd,
Voor Neerlands vrouwe te bevechten
Haar volle burgeressen-rechten.

Toelichting

De afbeelding rechts is een kopie van een tekening uit de zestiende eeuw.

Gebruik bron 1, 2 en 3

Tussen december 1572 en juli 1573 wordt de stad Haarlem belegerd door de Spaanse legers van koning Filips II. Kenau Simonsdochter Hasselaar zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verdediging van de stad.

Opdracht

1. Leg aan de hand van deze bronnen uit dat mensen door de eeuwen heen Kenau telkens anders hebben bekeken. Leg daarbij een link met een kenmerkend aspect uit het desbetreffende tijdvak.

2. Sommige onderzoekers menen dat het verhaal over de dapperheid van Kenau een verzinsel is. Andere onderzoekers denken dat daar wel historisch bewijs voor is te vinden. Beoordeel hoe betrouwbaar de bronnen zijn voor iemand die onderzoek doet naar het verhaal over de dapperheid van Kenau.

 

 Kenau Simons Hasselaar


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010