home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Kerstening

Bron

Uit een document van paus Gregorius I de Grote. Hij was paus van 590-604, waarin hij aanbevelingen doet aan hen die het christendom verspreiden.
 
'U moet de afgodentempels van het volk niet vernietigen, wel de afgodsbeelden die er in staan. De tempels moet u met wijwater besprenkelen. Want als de tempels goed zijn gebouwd, kunt u die het beste onttrekken aan de duivelsdienst en ze in dienst stellen van de ware God. Als het volk namelijk ziet dat de tempels niet worden vernietigd, zal het des te gemakkelijker zijn dwaling afzweren. Het vol zal dan met ene gerust hart op dezelfde plaatsen bijeenkomen als waar het tot nu toe samenkwam. Mara nu niet meer om afgoden te aanbidden, maar om de ware God te aanbidden.
 
En omdat deze mensen bij hun duivelsoffers gewend zijn vele ossen te slachten, moet u voor hen soortgelijke feestelijkheden invoeren. Als de kerk wordt ingewijd, of als we de heilige martelaren gedenken, mogen zij rondom hun voormalige tempels hutten bouwen en feestvieren met godsdienstige maaltijden. Zij zullen hun runderen dan niet meer slachten ter ere van de duivel, maar ter ere van God en voor hun eigen gebruik. En wanneer zij voldoende hebben gegeten, zullen zij de gever van alle goeds danken.
 
Als men deze mensen hun uiterlijke vreugde gunt, zullen zij ook gemakkelijker innerlijke vreugde ondervinden. Want het is niet mogelijk aan stugge harten alles ineens te ontnemen. Wie een berg wil beklimmen, doet zoiets niet met sprongen, maar stapsgewijs en langzaam.
 
Gebruik de bron
 
Reageer op de volgende uitspraken:

  1. Paus Gregorius had respect voor de godsdienst van niet christenen.

  2. Het was eenvoudig om mensen tot het christendom te bekeren.

 

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2012