home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Kinderarbeid

Bron

Over kinderarbeid in de 19e eeuw


In de textielfabriek te Feyenoord werden weeskinderen van 6 tot 14 jaar bij wijze van liefdadigheid tewerkgesteld. Willem de Clercq bezocht deze fabriek. Hij vond het indrukwekkend hoe al die kinderen in een grote ruimte aan een spinnenwiel zaten te werken. De fabrikant wilde de productie zó hoog opvoeren dat het vergelijkbaar was met het niveau in andere landen. De weeskinderen waren in het begin kwaadaardig, vloekten en stalen als de raven. De fabriekseigenaar trok zich hun lot aan. Hij leerde hen orde en regel, hield hen rustig met muziek en prikkelde hun werklust door ze extra te belonen met 15 cent per week als ze meer maakten dan hun weektaak. Bovendien gaf hij hen te eten.

Gebruik de bron

Aan de ene kant is de houding van de fabrikant kenmerkend voor de meeste fabrikanten in de 19e eeuw. Aan de andere kant is deze houding juist niet kenmerkend voor de meeste fabrikanten in de 19e eeuw. Leg dit uit

of

Aan de ene kant past de houding van de fabrikant goed bij de meeste fabrikanten in de 19e eeuw. Aan de andere kant is deze houding juist niet 'normaal' voor de meeste fabrikanten in de 19e eeuw. Leg dit uit.

Doe het zo:
Aan de ene kant past de houding goed, want …
Aan de andere kant is de houding niet 'normaal', want …

Of, in een meer open vorm

Beredeneer in hoeverre deze beschrijving kenmerkend is voor een fabrikant oin de negentiende eeuw.

 

 


 

 Beeldenstorm


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2013