home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Korea Oorlog

Bron 1

De Koreaanse Oorlog of Koreaoorlog (1950-1953) was een burgeroorlog tussen communistisch Noord- Korea en het door de V.S. gesteunde Zuid-Korea. Hij eindigde in juli 1953 met een wapenstilstand. De Koreaanse Oorlog was een gewapend conflict in de Koude Oorlog. Betrokken waren de Verenigde Staten onder vlag van de Verenigde Naties aan de ene kant en China en Sovjet-Unie aan de andere.

Bron 2

 Bron 3

Tekstboek A

Van streek door de snelle en verbazingwekkende groei van de Republiek bereidden de Amerikaanse invallers sneller dan gepland een agressieve oorlog voor om de Republiek al in haar eerste jaren te verwoesten... De Amerikaanse imperialisten voerden hun oorlogsproject in 1950 furieus uit... De Amerikaanse invallers die de oorlog al lange tijd aan het voorbereiden waren, samen met hun marionetten, begonnen de oorlog op 25 juni van het 39e jaar van de Juche kalender. Tijdens de dageraad vielen de vijanden onverwacht de noordelijke helft van de Republiek aan en oorlogswolken hingen over het eens zo vredige land, vergezeld door de echoos van het kanongebulder. Nadat ze de 38e breedtegraad waren overgestoken trokken de vijanden dieper en dieper in de noordelijke helft van de Republiek.... De invasie troepen van de vijanden moesten vernietigd worden en het ons bedreigde land en volk moest gered worden.

Bron 4

Tekstboek B

Toen de omverwerping van de Zuid-Koreaanse overheid door middel van sociale verwarring te moeilijk werd, schakelden de Noord-Koreaanse communisten over op een straffen en belonen strategie: terwijl het leek alsof zij vreedzame onderhandelingen aanboden, maakten ze in plaats daarvan een analyse van het juiste moment van de aanval en bereidden ze zich daarop voor. De Noord-Koreaanse communisten bereidden zich voor op oorlog. Kim Il-sung bracht in het geheim een bezoek aan de Sovjet-Unie en kreeg de belofte van bondgenootschap van de Sovjetunie en China in geval van oorlog. Tenslotte, bij het aanbreken van de dag op 25 juni 1950 begon het noorden hun zuidwaartse agressie langs de 38ste breedtegraad. Verrast door deze onverwachte aanvallen, begon het leger van de Republiek Korea (Zuid Korea) moedig om de vrijheid van het land te verdedigen .... De gewapende provocatie door de Noord-Koreaanse communisten bracht de VN-Veiligheidsraad rond de tafel. Een decreet veroordeelde de Noord-Koreaanse militaire actie als illegaal en als een bedreiging voor de vrede, en een besluit werd genomen om het Zuiden te helpen. Het VN-leger bestond uit soldaten van 16 landen- waaronder de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk- en sloot zich aan bij de Zuid-Koreaanse strijdkrachten in de strijd tegen het Noorden. handen ineengeslagen in de strijd tegen het Noorden.

Bron 5

Op 25 juni 1950 nam de Veiligheidsraad van de VN een resolutie aan over Korea

''De Veiligheidsraad, met grote zorg kennisnemend van de gewpende aanval op de Republiek Korea door Noord-Korea bepaalt dat deze aanval een schending van de vrede is.'

Bron 6

De Sovjet-Unie boycotte in 1950 de Veiligheidsraad, omdat ze vonden dat niet Taiwan maar communistische China een zetel in de raad moest krijgen.

Bron 7

In 1950 zei de Amerikaanse generaal MacArthur:

De communistische samenzweerders hebben besloten hun spel om de wereld te veroveren te beginnen in AziŽ. Als we deze oorlog (de Korea Oorlog) verliezen is de val van Europa onvermijdelijk. Er is geen andere keus dan de overwinning.

Bron 8

In april 1950 publiceerde de Amerikaanse Nartionale Veiligheidsraad (American National Security Council) een rapport (NSC 68) warain zij aan de Amerikaanse regering de aanbeveling deed  afstand te doen van de 'containment' politiek (het indammen van het communisme) en te beginnen met een politiek van 'rolling back  communism' (het terugdringen van het communisme).

Opdrachten

Gebruik de bronnen 1 t/m 6

  1. Hoe begon de Korea Oorlog volgens bron 3?

  2. Hoe begon de Korea Oorlog volgens bron 4?

  3. Welke bron vind je meer betrouwbaar, bron 1 of bron 2? Gebruik in je antwoord elementen uit beide bronnen. 

  4. Welke bron komt uit het boek: History of the Revolution of our Great Leader Kim Il-sun: High School. (Pongyang, North Korea: Textbook Publishing Co., 1999), 125-127. Licht je antwoord met een of meer elementen uit de bron.

  5. Welke bron komt uit het boek: Kim, Dojin, Korean History: Senior High. (Seoul, South Korea: Dae Han Textbook Co., 2001), 199. Licht je antwoord met een of meer elementen uit de bron.

  6. Vergelijk bron 5 met bron 3 en 4 . Welke versie wordt door bron 5 ondersteund? Hoe betrouwbaar is bron 5. Licht je antwoord toe.

Gebruik bron 1,2, 7 en 8

  1. Leg een relatie tussen de Korea Oorlog en de Koude Oorlog.

Bron opdracht: Avishag Reisman and Bradley Fogo

Bron: http://sheg.stanford.edu/?q=node/37

 Korea  Oorlog

introductie

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010