home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Koude Oorlog 2

Al in de veertiende euw werd het begrip 'Koude Oorlog' gebruikt door de de schrijver Don Juan Manuel, die er de ongemakkelijke vrede tussen de moslims en christenen in Spanje mee aanduidde.

George Orwell gebruikte het begrip, zoals wij het kennen, in zijn stuk 'You and the Atomic Bomb' voor de langdurige economische, geopolitieke en ideaologische strijd tussen de Verenigde Staten en de S.U. en hun bondgenoten.(1)

Voorspelling van Hitler

Lees de bron

there will remain in the world only two Great Powers capable of confronting each other -- the United States and Soviet Russia. The laws of both history and geography will compel these two Powers to a trial of strength, either military or in the fields of economics and ideology. These same laws make it inevitable that both Powers should become enemies of Europe. And it is equally certain that both these Powers will sooner or later find it desirable to seek the support of the sole surviving great nation in Europe, the German people. (2)

Opdracht 1 Een woordspin (woordweb)

  1. Zet  het begrip Koude Oorlog centraal op een vel papier (bij voorkeur A3).

  2. Schrijf vervolgens in kleine groepjes zoveel mogelijk gebeurtenissen en ontwikkelingen en namen van personen op het vel papier die volgens jullie met de Koude Oorlog te maken hebben en verbind die met het begrip Koude Oorlog.

  3. Voorzie elke gebeurtenis ook van een of meer jaartallen.

Opdracht 2

Geef commentaar op de volgende uitspraken van Hitler:

1. De wetten van geschiedenis en aardrijkskunde zullen de V.S. en de S.U. dwingen tot een confrontatie

2. Volgens deze zelfde wetten worden deze landen onvermijdelijk vijanden van Europa

3. Deze landen zullen zeker de steun zoeken van de enig overgebleven grote staat in Europa, Duitsland.


Bronnen

1. Five things you didn't know: the cold war

2. Genoud, Francois (1961). The Testament of Adolf Hitler: The Hitler-Bormann Documents: Five things you didn't know: the cold war


 Koude Oorlog


 Koude Oorlog

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009