home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    


Het Marshall Plan
 

Bron 1

Lang waren historici het erover eens dat het Marshall Plan een belangrijke bijdragen had geleverd aan de vestiging van een Pax Americana* na de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Voorstanders daarvan prezen de Verenigde Staten die - nadat ze een dure en veel slachtoffers eisende oorlog ter wille van Europa hadden uitgevochten - veel geld uitgaven om het grotendeels verwoeste West-Europa weer op de goede weg te helpen. Tegenstanders zagen het Marshallplan als deel van een groot Amerikaans complot om West-Europa, waar communistische partijen na de Tweede Wereldoorlog grote aanhang hadden, definitief in te lijven in het kapitalistische machtsblok. Beide 'scholen' vonden dat het Marshallplan - ondanks al hun meningsverschillen - van groot belang was voor de  ontwikkeling van West-Europa.

* Pax Americana = Amerikaanse vrede

Bron: http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Marshallplan/vraagtekens.html

Bron 2

Linksboven: Uitstel Marshall Plan
Onder de man: West-Europa
Onder de afbeelding: Terwijl de schaduw langer wordt

Opdracht  

Bestudeer de bronnen 1 en 2

Het Marshall Plan was een omvangrijk materieel hulpplan, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking trad. Dit Europees Herstel Programma was gericht op de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa.  Marshall deed het voorstel officieel op 5 juni 1947 in een toespraak aan de Harvard-universiteit in Cambridge, Massachusetts.

1. Welke twee visies op de Marshall hulp staan in bron 1?

2. Beredeneer welke visie wordt ondersteund door bron 2. 

 Marshall Plan

Marshall op 5 juni 1947 in Harvard

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011