home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Neanderthalers en de homo sapiens

Opdrachten

Bestudeer onderstaande bronnen  en beantwoord vervolgens de vragen.

1. Is er sprake geweest van seks tussen Neanderthalers en de homo sapiens? Geef op basis van onderstaande bronnen een beredeneerd antwoord.

2. Welke van onderstaande bronnen heb je gebruikt voor je antwoord. Licht je antwoord toe.

3. Verklaar waarom de bronnen elkaar zo tegenspreken.

4. Leg een verband tussen bron 2 en 3

Bron 1

'Neanderthalers en oermensen mengden niet'

FERRARA - Europeanen kunnen opgelucht ademhalen: zij stammen niet af van de Neanderthaler. Volgens een nieuwe genetische studie aan de Italiaanse universiteit van Ferrara plantten de voorvaderen van de moderne Europeaan, de zogenoemde oermensen, zich niet voort met de Neanderthalers die ongeveer rond dezelfde tijd leefden.

De onderzoekers vergeleken het DNA van skeletten van twee oermensen die tussen de 23000 en 25000 jaar geleden leefden, met het DNA van Neanderthalers van circa 35000 jaar geleden, en met dat van de moderne Europeaan. Het DNA van de oermensen kwam wel voor een groot deel overeen met dat van de moderne mens, maar verschilde sterk van de genetische opmaak van de Neanderthalers.

Wetenschappers verschillen van mening over de vraag of er bloed van Neanderthalers door de aderen van moderne Europeanen stroomt. Volgens één theorie vermengden de Neanderthalers, die ongeveer 28000 jaar geleden uitstierven, zich met de oermensen. Een andere theorie, nu dus ondersteund, zegt dat de twee groepen wel naast elkaar leefden in het late Pleistoceen tijdperk (van 2,5 miljoen jaar tot 10000 jaar geleden), maar zich niet met elkaar vermengden.

Bron: Trouw, 27 mei 2003

Bron 2

 'DNA van Neanderthalers is te reconstrueren'

(Novum/AP) - Europese wetenschappers hebben naar eigen zeggen een manier gevonden om het volledige DNA-profiel van Neanderthalers te kunnen reconstrueren. Eerder leverde dat grote problemen op omdat het DNA in de dertigduizend jaar oude overblijfselen van Neanderthalers ernstig beschadigd of onvolledig was.

Een onderzoeksteam van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig heeft een manier ontwikkeld om verschillende beschadigde DNA-profielen met elkaar te combineren waardoor een volledig genoom ontstaat. Daarnaast vonden de wetenschappers een oplossing voor de besmetting van de monsters met het DNA van onderzoekers zelf. De bevindingen van het team werden maandagavond gepubliceerd in de online versie van het wetenschappelijke blad Proceedings van de Amerikaanse National Academy of Sciences.

Het volledige genoom van een Neanderthaler kan een nieuw licht werpen op het debat of de mens afstamt van de Neanderthaler, of dat beide soorten tegelijkertijd voorkwamen of zelfs onderling voor nageslacht zorgden. De methode is volgens de wetenschappers overigens niet alleen op Neanderthalers toepasbaar, maar ook het DNA van de mammoet of de holenbeer kan op dezelfde manier worden gereconstrueerd.

Bron: Trouw,  26 juni 2007

Bron 3

DNA Neanderthalers wijst op seks met mens

Amsterdam - Met restjes DNA uit botten van Nanderthalers hebben wetenschappers de genetische blauwdruk van de bekendste uitgestorven mensenvariant kunnen reconstrueren. Het historisch bouwpakket, voor 60 procent compleet, lijkt sterk op het onze, maar vertoont ook belangrijke verschillen...Het Neanderthaler DNA komt voor 99,7% met dat van de moderne mens overeen....Verrassend zijn (wel) de aangetroffen sporen van geslachtsverkeer tussen Neanderthalers en mens. Sommige stukken DNA komen zo sterk overeen dat ze recent moeten zijn uitgewisseld, tussen 50 en 80 duizend jaar geleden. Zo'n 1 tot 4 procent van het DNA van de moderne mens is er door Neanderthalers ingepompt, concluderen de wetenschappers nadat ze het volledige genetisch materiaal van vijf moderne burgers hebben vvergeleken met dat van onze vroegere verwant. Onderlinge seks, waar eerder aan getwijfeld werd, staat nu vrijwel vast. 

Bron: Trouw, 7 mei 2010

 

 Neanderthaler


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010