home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Opstand

Bron 1

Uit een reisverslag van de Duitser Samuel Kiechel (1563-1617), die een bezoek bracht aan Antwerpen
'Het is daar de gewoonste zaak van de wereld dat een meisje of een jongen twee, drie of vier talen spreekt, zoals Frans, Italiaans, Spaans en dan nog hun Nederlandse taal.'

 Bron 2
'Het onderwijs van het Spaans heeft in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden een rol van enige betekenis gespeeld.'


Bron 3
'In het algemeen stelde de kennis van het Spaans en het onderwijsaanbod voor die taal in de Republiek echter weinig voor. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit ……

Bron: Hulshof, H., Kwakernaat, E. en Wilhelm, F. (2015). Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland: Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage.

Gebruik de bronnen

Opdrachten
1. Waarom was het de gewoonste zaak van de wereld dat kinderen in Antwerpen Spaans, Frans en Italiaans spraken?
2. Verklaar waarom het begrijpelijk is dat het onderwijs van het Spaans in de Nederlanden in die tijd (zie bron 2) een rol van enige betekenis heeft gespeeld.
3. Vul de zin 'Dit is niet verwonderlijk gezien het feit ……'aan.


Antwoordmodel
1. Antwerpen was een belangrijke handelsstad. Inwoners van die stad dreven o.a. handel met Frankrijk, Italië en Spanje.
2.
- De aanwezigheid van Spaanse bezettingstroepen in de lage Landen.
- De aanwezigheid van een Spaans-Portugeessprekende Joodse Gemeenschap, vooral in Amsterdam.
3. dat de Nederlanden in oorlog waren met Spanje en er daarom niet veel animo zal zijn geweest om Spaans te leren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2015