home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

De Peloponnesische Oorlog

Bron

Van 431-404 v. Chr. vocht Athene tegen Sparta in de zogenaamde Peloponnesische oorlog. De Griekse historicus Thucydides (ca 460-400 v.Chr.) schreef er een boek over. Over de wijze waarop hij bij zijn onderzoek naar de oorlog te werk was gegaan schrijft hij

 Ik heb mij tot taak gesteld om de feitelijke gebeurtenissen van de oorlog op 1 te schrijven. Dat doe ik niet volgens de inlichtingen van de eerste de beste en ook niet zoals ik dacht dat het zou moeten zijn. Maar ik beschrijf slechts die gebeurtenissen waarbij ik zelf tegenwoordig was, of die ik van anderen na zo zorgvuldig mogelijk onderzoek te weten ben gekomen. Het was moeilijk de waarheid te vinden omdat ooggetuigen niet hetzelfde over hetzelfde zeiden, maar hun verhaal was anders naarmate zij sympathie voor een van de beide partijen hadden of naarmate zij een goed geheugen hadden. Misschien zal het ontbreken van het fabelachtige aan mijn geschiedwerk minder bekoorlijk zijn voor het oor. Maar wie een duidelijk beeld wil hebben van de gebeurtenissen en van wat zich overeenkomstig de menselijke natuur  in de toekomst zo of ongeveer zo zal afspelen, zal het nut van mijn werk beseffen. Daarmee ben ik tevreden. Het is door mij geschreven niet als een pronkstuk om één keer aan te horen, maar als een bezit voor alle tijden.

Gebruik voor beide opdrachten de bron

Opdracht 1

Thucydides beschrijft hoe hij het schrijven van zijn boek heeft aangepakt. Zijn aanpak is kenmerkend voor het wetenschappelijke denken van de Grieken.

2p Leg dit met één voorbeeld uit.

Opdracht 2

In de tijd van Thucydides zijn boeken erg zeldzaam. Toch kenden veel Grieken de inhoud van een groot aantal boeken.

2p Laat met de bron zien waardoor dit mogelijk was.

Maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:

• In de tekst staat dat hij alleen afgaat op betrouwbare inlichtingen / dingen die hij zelf heeft meegemaakt 1
• Thucydides neemt niet alles zomaar voor waar aan, hij wil kritisch onderzoeken. Dat is de kern van wetenschappelijke denken 1

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat boeken werden voorgelezen, wat uit de bron afgeleid kan worden door de passage waarin Thucydides verwijst naar de bekoorlijkheid voor het oor / een pronkstuk om één keer aan te horen / dat Thucydides in plaats van lezen horen gebruikt.

 

 Thucydides


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011