home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    


Totalitaire Staten 

Bron1

Op 11 oktober 1973 pleegt de Chileense generaal Augusto Pinochet een staatsgreep in zijn land waarbij de gekozen socialistische president Allende wordt gedood. Op 15 oktober verschijnt in het Duitse weekblad Der Spiegel een interview met Pablo Rodriguez en Roberto Thieme, leden van een groep die de coup van Pinochet gesteund heeft. Hieronder een deel van het interview

Der Spiegel: Wanneer er tot nu toe geen georganiseerde massabeweging achter de junta (= militaire dictatuur) staat, waarom worden er dan geen verkiezingen gehouden die de wereld op zijn minst achteraf de goedkeuring van de coup door de Chilenen bewijzen kan?
Rodriguez: De junta heeft tijdelijk een politieke rust voorgeschreven, de partijen met verlof gestuurd…
Der Spiegel: …verboden.
Rodriguez: met verlof gestuurd! Alleen de marxistische (= socialistische en communistische) partijen die verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurd is, zijn buiten de wet gesteld. Er is nu nog maar één partij: de partij van alle Chilenen die bereid zijn aan de nationale wederopbouw van het vaderland mee te werken.
Der Spiegel: Zeer groot schijnt uw vertrouwen en dat van junta niet te zijn in de wil-tot-opbouw van de Chilenen.
Rodriguez: Jarenlang hebben de marxisten tot een klassenstrijd opgeroepen, de harmonische eenheid van het Chileense volk verstoord, haat gezaaid en het volk zozeer gepolitiseerd en gepolariseerd dat het bijna tot een burgeroorlog gekomen was. Daarom moet het land eerst een keer gepacificeerd worden, tot rust komen. Daarom moet het leger eerst alleen, boven de partijen staand, het land regeren.
Der Spiegel: Hoelang?
Rodriguez: Dat hangt van ons allemaal af, van alle Chilenen. Dat hangt af van onze bereidwilligheid om de taak van de strijdkrachten te begrijpen. Dat hangt af van de omvang van het verzet waarop de strijdkrachten stuiten.
Der Spiegel: Op het ogenblik schijnen nog zeer velen het niet te begrijpen: duizenden arbeiders werden in de strijd gedood, de junta zelf bevestigt dat duizenden gearresteerd werden. Ooggetuigen vertellen van folteringen, voortdurende terreuracties (…)
Thieme: Er wordt nu niet meer gefolterd, dat weet ik heel zeker. Het leger houdt mensen vast, dat is juist, die op soldaten geschoten hebben. En criminelen en mensen die zij niet kunnen uitwijzen. Oké. En er zijn spoedprocessen tegen verraders. Met drastische veroordelingen – maar alles gaat legaal, dat kunt u van mij
aannemen (...)

Opdracht 1


Gebruik de bron


Een bewering:

Het interview laat zien dat Pinochet probeert een totalitaire staat te stichten.

4p Ondersteun deze bewering door:
− uit de bron twee kenmerken te noemen van een totalitaire staat en
− bij elk kenmerk uit te leggen hoe dit kenmerk Pinochet helpt bij het consolideren (versterken/verstevigen) van zijn macht.

Opdracht 2

Gebruik de bron

De Verenigde Staten zijn in 1973 opgelucht dat Allende is afgezet en er zijn aanwijzingen dat zij Pinochet hulp hebben geboden bij de staatsgreep.

2p Verklaar deze Amerikaanse houding tegenover Chili vanuit de internationale betrekkingen in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Bron: vraag uit pilot-examen


 Totalitaire Staten


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010