home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    


Totalitaire Staten 

Bron

Een fragment uit de roman "Wilde Zwanen" van de Chinese auteur Jung Chang over haar jeugd in het communistische China onder Mao (de Chinese leider)

Op een dag in 1965 kregen we opeens opdracht naar buiten te gaan en al het gras van de gazons te verwijderen. Mao had te kennen gegeven dat gras, bloemen en huisdieren bourgeois (burgerlijke) gewoonten waren en verwijderd dienden te worden. (...)
Ik was verschrikkelijk bedroefd al die prachtige planten te zien sneuvelen. Maar ik nam het Mao niet kwalijk. Integendeel, ik had me langzamerhand de gewoonte eigen gemaakt 'zelfkritiek' uit te oefenen en nam mezelf automatisch ieder instinct kwalijk dat tegen Mao's orders indruiste. Zulke gevoelens joegen me zelfs angst aan. Er was geen sprake van dat ik er met iemand over kon praten. Ik probeerde mezelf te hervormen en me de correcte denkwijze eigen te maken. Ik leefde in een staat van voortdurende zelfbeschuldiging. Dergelijk zelfonderzoek en zelfkritiek waren aspecten van het China van Mao.
Ze zouden tot een nieuwe en betere maatschappij leiden, zo werd ons verteld.

Opdracht Versie 1

Gebruik de bron

5p Beredeneer aan de hand van dit fragment of China in 1965 een totalitaire staat genoemd kan worden. Besteed ook aandacht aan de betrouwbaarheid en representativiteit van deze bron.

Opdracht Versie 2

Gebruik de bron

1. Dit fragment uit de roman van Jung Chang is een bruikbare bron voor een onderzoek naar het leven in het totalitaire China.

3p Licht dit toe door:
− (zonder bron) een kenmerk van een totalitaire staat te noemen en
− (met bron) daarmee aan te geven dat China in die tijd een totalitair bewind heeft en
− een argument te geven voor de betrouwbaarheid van deze bron voor dit onderzoek.
2. Bij nader inzien heb je twijfels over de representativiteit van deze bron voor een onderzoek naar het totalitaire China.

2p Leg uit waardoor je twijfelt aan de representativiteit van deze bron voor dit onderzoek

Opdracht ontleend aan het pilot-examen


 Totalitaire staten


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011