home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    


De Truman Doctrine

Bron 1

Uit de rede van de Amerikaanse president Truman voor het Congres op 12 maart 1947

Nu staat elk land voor de keuze tussen twee levenswijzen. Die keuze is maar al te vaak niet vrij. De eerste levenswijze is gebaseerd op de wil van de meerderheid: een regering die aan het volk verantwoording moet afleggen, vrije verkiezingen, individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting en godsdienst en geen politieke onderdrukking.
De tweede levenswijze is gebaseerd op de wil van de minderheid met geweld aan de meerderheid opgelegd. Ze berust op terreur en onderdrukking, een gecontroleerde radio en pers, gemanipuleerde verkiezingen en onderdrukking van de persoonlijke vrijheden.
Ik geloof dat de VS steun moet verlenen aan vrije volken die zich verzetten tegen pogingen om hen te onderwerpen door gewapende minderheden of door druk van buitenaf. Onze hulp moet eerst economisch en financieel zijn, om zo een economische stabiliteit en een evenwichtige politieke ontwikkeling te bevorderen.

Bron 2

Een beer is het symbool van Rusland
De man met het geweer is een Griekse soldaat

Bron 3

Opdracht

Gebruik de bronnen

De Truman Doctrine (bron 1)  is een rechtvaardiging van de hulp die de Verenigde Staten aan landen, met name Griekenland en Turkije, wil gaan geven.

1. Wie of wat wordt bedoeld met 'de tweede levenswijze' in bron 1?

2. De Truman doctrine was in eerste instantie bedoeld voor aan Turkije en Griekenland. Maak behulp van elementen uit bron 2 en 3 duidelijk waarom de VS juist hulp aan deze landen zo belangrijk vonden?

3. Maak duidelijk dat de Truman Doctrine past in een politieke van indamming (containment).


 Truman Doctrine

Truman op 12 maart 1947 in het Congres

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011