home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Eerste Wereldoorlog

Opdracht 1

Bron

Bovenstaande tekening heeft betrekking op de Dolkstootlegende (ongeveer 1923).

Gebruik de bron

Mogelijke vragen:

1. Wie kreeg of wie kregen volgens deze legende de schuld van de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog? Beredeneer je antwoord.

2. Op de achtergrond speelde volgens deze propaganda tekening een andere bevolkingsgroep een rol bij de nederlaag. Welke?

3. Uit welke kringen is deze tekening afkomstig? Beredeneer je antwoord.

4. Leg een relatie tussen de Dolkstootlegende en de 'Novemberverbrecher' (novembermisdadigers).
 

Opdracht 2

Bron 1

 

Afbeeldingen van de Reichsbund jüdischer Frontsoldaten

Bron 2

In februari 1919 werd in Berlijn een Joodse soldatenbond opgericht die samen met andere groepen in 1920 de  'Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RJF)'werd. Initiatienmer was de officier Dr. Leo Löwenstein (1879-1956). Een fragment van zijn hand:

"Der RJF sieht die Grundlage seiner Arbeit in einem restlosen Bekenntnis zur deutschen Heimat. Er hat kein Ziel und kein Streben außerhalb dieser deutschen Heimat und wendet sich aufs schärfste gegen jede Bestrebung, die uns deutsche Juden zu dieser deutschen Heimat in eine Fremdstellung bringen will."

Dr. Leo Löwenstein

"De
grondslag van RJF is een absolute betrokkenheid bij het Duitse vaderland. Hij heeft geen ander doel en ambitie buiten het Duitse vaderland en keert zich heftig tegen elke poging om ons, Duitse joden, af te schilderen als een groep die tegen het vaderland is. 

Gebruik bron 1 en 2

Beredeneer met behulp van beide bronnen waarom de Reichsbund jüdischer Frontsoldaten werd opgericht.

 


 Dienstplicht


 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011