Veldpost in W.O.I

    Brieven van het front  
Anno 2005 kun je je maar moeilijk voorstellen dat mensen enthousiast ten oorlog trekken. Toch was dat in augustus 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak het geval.

Jonge vrijwilligers trokken ten strijde, overtuigd dat zij een rechtvaardige strijd streden en in de vaste overtuiging dat zij na een korte veldtocht met roem overladen naar huis zouden terugkeren.

'Het is een heerlijke tijd', schrijft een 35-jarige Duitse kapitein op 10 augustus 1914 aan zijn vrouw. 'We zitten hele afstanden op onze machinegeweren die op de open wagens staan. Zoals een van ons zei: "Je ziet nog weer eens alles, wat je verdedigen moet". Oneindig veel goede dingen op de verzorgingsplaatsen en een enorm enthousiasme, overal waar je komt. Als jij er ook nog bij geweest zou zijn, dan was het de mooiste reis die ik ooit gemaakt hebt.

Even enthousiast is de Franse reservist, die bij Agen in het Zuid-Westen van Frankrijk is gemobiliseerd.

'Alles is rustig, het lijkt wel of je op oefening bent. Op de bewegwijzeringsborden staat "Agen naar Berlijn" en de huid van keuze Wilhelm zal eens te koop worden aangeboden. Ik heb mijn oude vrienden weer terug gezien en iedereen is blij naar Duitsland te gaan'.

Dit enthousiasme uit het begin van de oorlog duurde niet lang. De vele brieven die soldaten en officieren in de komende jaren naar huis schreven getuigen van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Veldpost in W.O.I vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van deze brieven.

Feldpostbriefe - Lettres de poilus is een productie van Deutschlandfunk, gemaakt ter gelegenheid van de 80e herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog

© 2000-2007 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.