Verzuiling

Home    |    Docent    |    Leerling    |    Historische links   |   Queestes  |  Zoekmachines   |   Contact

   

opdracht 1  |  opdracht 2  |  opdracht 3  |  opdracht 4opdracht 5

   

verzuiling

   

De emancipatiestrijd van arbeiders, protestanten en katholieken heeft in ons land geleid tot een uniek verschijnsel: verzuiling. Deze verzuiling ontwikkelde zich met name vanaf de jaren twintig van de 20e eeuw sterk en werd vanaf de jaren zestig van diezelfde eeuw duidelijk minder.

Verzuiling betekent dat mensen hun leven inrichten op basis van hun geloof. Concreet betekent dit dat iemand die katholiek was naar een katholieke school ging, trouwde met iemand van zijn/haar eigen geloof, een katholieke krant las, op een katholieke partij stemde enz.

In 'verzuiling' ga je, middels een aantal opdrachten, in groepjes van drie onderzoeken in hoeverre er in de families van je klasgenoten sprake is/was van verzuiling 

   

1998-2004 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.