home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Democratie in Athene
 

 
Een webquest over het ontstaan van de democratie in Hellas

'Wij hebben een staatsvorm die niet een kopie is van de instellingen van onze naburen. In plaats van anderen na te bootsen zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in handen is van velen en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publieke opinie eert een ieder die zich door iets onderscheidt in het openbare leven boven anderen, niet om de klasse, waartoe hij behoort, maar om zijn waarde alleen.'

Grafrede uitgesproken door Pericles bij de begrafenis van staatswege voor hen die in de Peloponnesische oorlog waren gevallen (431 v. Chr).

Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, II, 35-46