home versie 1 versie 2 versie 3  


Kinderarbeid

 
De webquest Kinderarbeid kent vier versies, die hieronder kort worden besproken. Het product van versie 1 en 3 is een klassikale discussie, in  versies 2 maken de leerlingen in groepjes een onderzoeksverslag.

Antwoorden (alleen voor docenten)

Kinderarbeid 1 Discussie

We verplaatsen ons naar een industriegebied in Engeland in het midden van de negentiende eeuw. De plaatselijke dominee is geschrokken van de uitwassen van de kinderarbeid en wil daarover een discussie op gang brengen. Vrijdagavond wordt er op het grote plein in de stad een openbaar debat gehouden over de stelling:

 

'Kinderarbeid moet worden afgeschaft'

Jouw geschiedenisleraar wil dat jullie klas mee doet. Een deel van de klas speelt de rol van een voorstander van kinderarbeid een andere deel de rol van tegenstander van kinderarbeid. Voor het debat gevoerd gaat worden moet je je eerst goed voorbereiden.

Klik op de afbeelding om naar deze webquest te gaan


Kinderarbeid 2 Onderzoek

We verplaatsen ons naar een industriegebied in Engeland in het midden van de negentiende eeuw. Ondanks het feit dat er al allerlei wetgeving is gekomen blijft de regering allerlei klachten ontvangen over het werk van kinderen in de fabrieken. De regering heeft daarom besloten een commissie van drie wijze mannen/vrouwen in te stellen om de klachten te onderzoeken.

Jij maakt samen met twee klasgenoten deel uit van deze commissie. De algemene opdracht luidt: Onderzoek de klachten en onderzoek de effecten van de wetgeving en schrijf een rapport over jullie bevindingen. 

Klik op de afbeelding om naar deze webquest te gaan


Kinderarbeid 3 Discussie

We verplaatsen ons naar een industriegebied in Engeland in het midden van de negentiende eeuw. Al vanaf het begin van de eeuw hebben mensen zich bezorgd getoond over het lot van kinderen in de fabrieken. Sinds 1802 is er ook wetgeving op dit gebied gekomen. Maar heeft deze wetgeving ook effect gehad. Nadat je eerst onderzoek hebt gedaan ga je als klas discussiėren over de stelling:

'De sociale wetgeving heeft geen effect gehad'

Klik op de afbeelding om naar deze webquest te gaan