Histoforum Lesmateriaal

Lesmateriaal


Disclaimer

Deze rubriek bestaat uit de volgende onderdelen:

Lesmateriaal op periode

Het lesmateriaal op Histoforum is geordend op periode. Bij elk onderwerp staat een korte beschrijving en een indicatie van het niveau. Bij enkele opdrachten zijn antwoorden beschikbaar.

Lesmateriaal op tijdvak

Het lesmateriaal op Histoforum is ook geordend op tijdvak. Bij enkele opdrachten zijn antwoorden beschikbaar (inloggegevens vereist).

Lesmateriaal van anderen

Her lesmateriaal van derden is geordend op doelgroep. Dit overzicht is mogelijk niet actueel.

Instructiefilmpjes

Op Histoforum staan bij alle tijdvakken korte instructiefilmpjes.

Nieuws  

Verlichting Examenprogramma Havo met onmiddellijke ingang!

Het ministerie van OCW heeft besloten dat de door een Verlichtingswerkgroep voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Het voorstel van de werkgroep luidt:
1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.
2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden:
I) voor een groot deel geschrapt (17)
II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Op de website van de VGN vindt u ook een nadere toelichting op het genomen besluit. 

Lees het meest recente nieuws over de verlichting van het havo-programma op Examenblad.nl

 

Onderzoeksvaardigheden
Onlangs is de SLO website Onderzoek in zes stappen grondig vernieuwd. Deze website wil leerlingen bij alle vakken helpen bij het doen van onderzoek. Voor docenten staan er instrumenten op om leerlingen bij hun onderzoek te begeleiden en om de resultaten van het onderzoek te beoordelen.

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!
SLO geschiedeniscollega Alderik Visser schreef een mooie notitie over de verschillende visies op en opvattingen over persoonsvorming.  

 

Vragen uit pilotexamens
Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) t/m 2015 tweede tijdvak zijn geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld, een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag. Hoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag. 

 

Histoforum nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes voor het geschiedenisonderwijs, meld u dan hierboven aan voor de gratis tweewekelijkse nieuwsbrief van Histoforum. De tweede nieuwsbrief van april 2017 vindt u hier.

 

Contact

Voor vragen over het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Albert van der Kaap.